Archieven – Remonstrants erfgoed

De Taakgroep Remonstrants Erfgoed bemoeit zich met het erfgoed van de remonstranten in de meest brede zin van het woord. Dat betekent de zorg voor het bewaren en toegankelijk houden van dat erfgoed zoals dat aanwezig is in archieven en collecties. Daarnaast is er de zorg voor het materiële erfgoed, het ‘kerkelijk kunstbezit’ van de Broederschap. En tenslotte wil de taakgroep ook onderzoek naar dit erfgoed stimuleren door studiedagen te organiseren, alsmede publicaties daarover te initiëren.

Archiefbeheer
Deze pagina’s bevatten praktische adviezen voor plaatselijke kerkenraden en besturen over wat wel en niet te bewaren (selectiebeleid) en hoe om te gaan met de openbaarheid van archiefstukken, vooral ook in verband met de privacywetgeving.

Vindplaatsen collecties en archieven:
Op deze pagina’s staat een overzicht van alle plaatsen waar archieven te vinden zijn met informatie over de remonstranten in het verleden.

  1. Overzicht landelijke remonstrantse archieven en collecties
  2. Overzicht archieven van remonstrantse gemeenten

Kerkelijk kunstbezit
Dit gaat over de zorg voor het materiële erfgoed: kunst- en liturgische voorwerpen in kerken en de kerkgebouwen zelf.