Agenda

Kerkdienst 28 februari 2021 – ds. I. Leng Tan – online

online

Wegens de lockdown zal deze dienst online life worden uitgezonden op ons YouTube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCEA2IMixmRTaaY3cRDXxKBw. Zondag 28 februari zal ds. I Leng Tan voorgaan. Zij studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en.. Lees verder

Kerkenraadsvergadering

online

Maandelijkse vergadering van de Kerkenraad  .. Lees verder

Kring Helpman

Bijeenkomst van de Kring Helpman  .. Lees verder

Kerkdienst 7 maart 2021 – ds. L.J. Lijzen

online

Wegens de lockdown zal deze dienst online life worden uitgezonden op ons YouTube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCEA2IMixmRTaaY3cRDXxKBw.   In de derde dienst over Mijn held en ik knopen we aan bij de onbekende episode over de stadssecretaris van Efeze, die door collega Koen Holtzapffel van stof werd ontdaan. Zijn verhaal wordt mede getekend door de biografie van zijn.. Lees verder

Bijbelkring – Prediker

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

‘Alles heeft zijn tijd’ en ‘IJdelheid der ijdelheden’, twee gevleugelde zegswijzen uit het boek Prediker. Weinig bijbelboeken vormen zo’n kernachtige verzameling aan levenservaring en levenswijsheid. Dit tijdloze is element boeit velen, ook buiten de muren van de kerk. In de joodse traditie hoort Prediker bovendien tot de feestrollen, het wordt gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. We.. Lees verder

DoReCafé: Dinsdag 11 maart 2021 – Lezing Dr. Marcel Barnard (online)

online

foto: www.marcelbarnard.nl   Dinsdag 11 maart 2021 Het DoRe-café en de Lutherse gemeente organiseren een tweeluik over: Voorjaarsfeest en Pasen: Rituelen en Liturgie We leven in een feestcultuur en er zijn veel rituelen. Voor de kerk niets nieuws, zij  leeft er al duizenden jaren van. Maar het kerkbezoek neemt af. Hoe zit dat? Hoe verhouden.. Lees verder

Kerkdienst 14 maart 2021 – ds. H. Katerberg

online

Wegens de lockdown zal deze dienst waarschijnlijk online life worden uitgezonden op ons YouTube-kanaal https://www.youtube.com/channel/UCEA2IMixmRTaaY3cRDXxKBw.   Op 14 maart zal ds. H. Katerberg voorgaan. Hans Katerberg werd geboren in Zwinderen (Drenthe). Hij studeerde theologie aan de Theologische Hoogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen (inmiddels opgegaan in de Protestantse Universiteit) en werd predikant in achtereenvolgens Marknesse,.. Lees verder

Spirituele Kring – Een Brief over Tolerantie. De actualiteit van John Locke

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Een Brief over Tolerantie. De actualiteit van John Locke In de tweede helft van de 17e eeuw was de Engelsman John Locke (1632-1704) een van de grote filosofen. Om politieke redenen week hij uit naar de  Nederlanden waar hij een paar jaar verbleef. In die jaren had hij intensieve contacten met de remonstranten Van Limborch.. Lees verder

Zaterdagcursus 2021 – Europa nu

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Wegens de Corona-lockdown is deze kringbijeenkomst in fysieke vorm komen te vervallen. Waarschijnlijk komt er een online bijeenkomst. Als de gegevens daarvan bekend zijn wordt dat hier gepubliceerd. Meer info (per e-mail) bij het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)   Zaterdagcursus – Europa nu De zaterdagcursus komend voorjaar knoopt aan bij de serie ‘In Europa’ van Geert.. Lees verder

Kerkdienst 21 maart 2021 – Vrije dienst

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 21 maart – Vrije dienst Deze Vrije dienst wordt verzorgd door Dieneke Hempenius en Jeroen de Jong. Het thema hebben zij gevonden in de slotregel van elk van de drie coupletten van lied 419 in het liedboek: Mensen, veel geluk. Wat is er te zeggen over het streven naar geluk en over het ondervinden.. Lees verder

DoReCafé: Maandag 22 maart 2021 – Lezing door de voorgangers over het avondmaal (online)

online

De tweede bijeenkomst van het DoReCafé i.s.m. de Lutherse Gemeente in het voorjaar 2021 zal plaatsvinden op maandag 22 maart via livestream, aanvang 19.30 uur. De voorgangers van de Kleine Oecumene, Maren Overbosch, Tjalling Kindt en Lense Lijzen, zullen dan ieder een korte inleiding houden over de betekenis van het avondmaal. Meer informatie volgt… Lees verder

Kerkdienst 28 maart 2021 – ds. L.J. Lijzen (Palmzondag, zondagsschool, Kom in de kring)

online

Zondag 28 maart – Palmzondag Met als thema ‘Wie halen wij binnen?’ vieren we vandaag Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Langs de wegen horen we gejuich, maar ergens op de achtergrond moeten ook al andere stemmen te horen zijn. We lezen het verhaal uit Marcus 11: 1-11. Hopelijk kunnen we op een of.. Lees verder