Agenda

Kerkdienst 9 mei 2021 – mw. E.K. Verhagen-Krikke

online

Zondag 09 mei gaat drs. E.K. (Etje) Verhagen-Krikke voor. Zij woont in Zwolle en is psycholoog en geestelijk verzorger. Zij heeft zich gespecialiseerd in begeleiding bij levensvragen, ernstige ziekten en sterven. Zij deed hiervoor de masteropleiding algemene geestelijke verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege haar opleiding en beroepspraktijk in met name de palliatieve zorg heeft.. Lees verder

Kerkdienst 16 mei 2021 – ds. R.P. Yetsenga

online

Op zondag 16 mei zal ds. R.P. (Renze) Yetsenga voorgaan. Van 1986 tot 2004 was hij predikant van de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Naast zijn professionele taak heeft hij zich ingezet voor de oecumenische samenwerking van de binnenstadskerken in de stad Groningen, die gestalte kreeg in gezamenlijke kerkdiensten, leerhuizen, middagpauzevieringen en de diaconale dagopvang van dak-.. Lees verder

Kerkdienst 23 mei 2021 – ds. W. Tinga-Bosma (Pinksteren)

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 10 november gaat ds. W. (Wietske) Tinga-Bosma voor. Zij is voor de meesten in onze gemeente een oude bekende, omdat zij gedurende vele jaren aan onze gemeente verbonden was als pastoraal werker en na haar proponentsexamen als predikant. Daarna was zij tot haar emeritaat in 2011 predikant in Leeuwarden.  .. Lees verder

Kerkdienst 30 mei 2021 – ds. S. van Zeeland-van Cassel

online

Zondag 30 mei gaat ds. S. (Sandra) van Zeeland van Cassel voor. Zij studeerde aan het Remonstrants Seminarium en heeft stage gelopen in de Johanneskerk in Amersfoort. Eerder heeft zij aan de Utrechtse universiteit voor humanistiek gestudeerd. Zij werkt als trainer/coach en maakt ook deel uit van zowel de redactie van AdRem als de landelijke.. Lees verder

Kerkdienst 6 juni 2021 – ds. K. van der Plas

online

Zondag 06 juni gaat ds. K. van der Plas voor. Kaj van der Plas (1980) is sinds 2007 dominee in de Dorpskerk in Eelde. Kaj heeft een brede interesse, samen te vatten als ‘mensen verbinden met verhalen’. Hij gaat voor in kerkdiensten, helpt organiseren, biedt een luisterend oor aan mensen in blije of verdrietige omstandigheden,.. Lees verder