Agenda

Kring de Wijert

Bijeenkomst van de Kring de Wijert  .. Lees verder

Spirituele Kring – Geloven in de branding: het denken van Tomás Halík

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Geloven in de branding: het denken van Tomás Halík De Tsjechische priester en theoloog Tomás Halík (*1948) staat sinds de vertaling van zijn boek Geduld met God (2014) ook in Nederland sterk in de belangstelling. Opvallend is dat hij de ontwikkelingen in de moderne samenleving serieus neemt en tegelijk op een eigen manier verbinding zoekt.. Lees verder

Kring Groningen centrum / noord

Bijeenkomst van de Kring Groningen centrum / noord  .. Lees verder

Nacht van de Levensbeschouwing (GSp) in de Martinikerk

Martinikerk, Groningen

Nacht van de levensbeschouwing Thema: populaire cultuur Stine Jensen & Diggy Dex in gesprek met studenten In een tijd waarin kerken en moskeeën leeglopen zoeken mensen op heel andere manieren naar zingeving en een eigen levensbeschouwing. Bijvoorbeeld via sport, popmuziek, films, televisieseries en sociale media. Populaire cultuur zorgt voor ontspanning en vermaak maar kan ook.. Lees verder

Kring Oost Groningen

Bijeenkomst van de Kring Oost Groningen  .. Lees verder

Kerkdienst 20 oktober 2019 – Stedelijke muziekdienst in de Martinikerk. Bij ons geen dienst.

Martinikerk, Groningen

Deze zondag is er een bijzondere muzikale oecumenische viering in het kader van het Schnitgerfestival. Uitgevoerd worden het Kyrie en Gloria uit de Lutherse mis in G klein, BWV 235 en de cantate Ich habe meine Zuversicht, BWV 188, beide van Joh. Sebastian Bach. Uitvoerenden zijn het Luthers Bach Ensemble en solisten. Gelezen worden Efeziërs.. Lees verder

Kerkdienst 27 oktober 2019 – ds. K.J. Holtzapffel

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 27 oktober zal dr. K.J (Koen ) Holtzapffel voorgaan. Hij is remonstrants predikant in Rotterdam en voorzitter van het convent van remonstrantse predikanten. Hij promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek, de toekomstverwachting in het vrijzinnig-protestantisme van de twintigste eeuw. Hij is geïnteresseerd in vraagstukken op het grensvlak van theologie.. Lees verder

lezing: Hoe staat het met Voltooid Leven?

Remonstrante Kerk

Hoe staat het met Voltooid Leven? De ontwikkelingen rond het denken over de laatste levensfase en een waardig levenseinde blijven de gemoederen bezighouden. Recent mengde ook het kabinet zich direct in de discussie met het starten van een landelijke discussie over het levenseinde. Dr. Annemarieke van der Woude zal ingaan op de actuele ontwikkelingen. Zij.. Lees verder

Kerkdienst 3 november 2019 – ds. L.J. Lijzen (zondagsschool, Kom in de Kring, voedselbank)

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 3 november ‘Met wie ga je om?’ en ‘Hoe hoort het eigenlijk?” Vragen die we tegenkomen in de ontmoeting tussen Jezus en de vanuit de boom toekijkende tollenaar Zacheus, Lucas 19: 1-10. De cantorij zal zingen. Voorganger is ds. Lense Lijzen.   Er wordt gecollecteerd voor de stichting Tess unlimited.. Lees verder

DoReCafé: Frits Kuiper, tussen gewone en heilsgeschiedenis

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33

Oude denkers opnieuw gedacht De actualiteit van de twintigste eeuw   Het DoReCafé van remonstranten en doopsgezinden richt dit najaar in een drieluik zijn blik op een aantal theologen die in de afgelopen eeuw van zich heben doen spreken: de remonstrantse seminariehoogleraar Gerrit Jan Heering (1879-1955), de doopsgezinde predikant Frederik (Frits) Kuiper (1898-1974) en de.. Lees verder

Bijbelkring – Gelijkenissen in het Nieuwe Testament

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Bijbelkring Het thema van dit seizoen is Gelijkenissen in het Nieuwe Testament. De bijbelkring komt zeven keer bijeen van september tot en met april. Gelijkenissen zijn in het Nieuwe Testament bij uitstek de vorm waarin Jezus zijn boodschap vertelt. Ze scherpen ons denken over wat rechtvaardig is, over wat er toe doet in het leven,.. Lees verder

Spirituele Kring – Geloven in de branding: het denken van Tomás Halík

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Geloven in de branding: het denken van Tomás Halík De Tsjechische priester en theoloog Tomás Halík (*1948) staat sinds de vertaling van zijn boek Geduld met God (2014) ook in Nederland sterk in de belangstelling. Opvallend is dat hij de ontwikkelingen in de moderne samenleving serieus neemt en tegelijk op een eigen manier verbinding zoekt.. Lees verder