Agenda

Kerkdienst 3 maart- ds. J. Goud (ook inzameling voedselbank)

Remonstrantse Kerk

3 maart – ds. Johan GoudJohan Goud was remonstrants predikant in Den Haag en hoogleraar Religie en zingeving in Utrecht… Lees verder

Kerkenraadsvergadering

Maandelijkse vergadering van de Kerkenraad.. Lees verder

Kerkdienst 10 maart – vrije dienst over pelgrimage en bedevaart

Remonstrantse Kerk

10 maart – Vrije Dienst, voorbereid door Elly de Jong en Trudy KleveDeze Vrije Dienst heeft als thema pelgrimage en bedevaart. We kijken naar de geschiedenis, wat de Bijbelerover zegt en wat deze begrippen vandaag de dag betekenen… Lees verder

Bijbelkring, kosterswoning

kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Bijbelkring 2024 over de favoriete bijbelverhalen van de deelnemers Waar: in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen Wat: we lezen en bespreken favoriete Bijbelverhalen van de deelnemers. Informatie en aanmelding Berend Borger, predikant Remonstrantse gemeente Groningen B2.borger@planet.n Kosten voor kopieën en koffie of thee bedragen 10 euro voor de hele cyclus. U.. Lees verder

Kerkdienst 17 maart – ds. Berend Borger met aansluitend een lezing over liturgie

Remonstrantse Kerk

17 maart – ds. Berend BorgerNa de dienst zal ik een verhaal houden over de liturgie in de remonstrantse/vrijzinnige traditie. Dit verhaalheb ik gehouden voor het convent van predikanten als onderdeel van een opdracht die ik moestdoen in het kader van mijn kennismaking met de remonstranten… Lees verder

Filosofische kring Remonstrantse gemeente Groningen

Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

We lezen theologische en filosofische teksten. Het programma in 2024 ziet er als volgt uit: 24 januari lezen we uit ‘De stille stem, niet -weten als levenshouding’ van Jan Oegema, 21 februari zal Bauke Zijlstra een inleiding geven over Sören Kierkegaard 20 maart lezen we weer een gedeelte uit ‘de stille stem’, 17 april zal.. Lees verder

Kerkdienst 24 maart (Palmpasen) – ds. Berend Borger

Remonstrantse Kerk

24 maart – ds. Berend BorgerDit jaar is Pasen erg vroeg en Palmpasen dus ook: zondag 24 maart is het Palmpasen. We hopen op eenmooie dienst met een fraaie optocht van de kinderen met hun palmpasenstokken… Lees verder

Kring Assen-Rolde

Bijeenkomst van de Kring Assen-Rolde  .. Lees verder

Kerkdienst 28 maart (Witte Donderdag) – Doopsgezinde Kerk

Doopsgezinde Kerk

In de Stille Week is de Witte Donderdagviering in de Doopsgezinde Kerk en de Goede Vrijdagviering isin onze kerk. Voor de dienst van Stille Zaterdag verwijzen we naar de gezamenlijke dienst in de Martinikerk.De aanvangstijden worden tegen die tijd gecommuniceerd. Deze drie dagen van Pasen lopen uitop Paasmorgen, zondag 31 maart. De wintertijd is dan.. Lees verder

Kerkdienst 29 maart (Goede vrijdag) – Remonstrantse Kerk

RemonstrantseKerk

In de Stille Week is de Witte Donderdagviering in de Doopsgezinde Kerk en de Goede Vrijdagviering isin onze kerk. Voor de dienst van Stille Zaterdag verwijzen we naar de gezamenlijke dienst in de Martinikerk.De aanvangstijden worden tegen die tijd gecommuniceerd. Deze drie dagen van Pasen lopen uitop Paasmorgen, zondag 31 maart. De wintertijd is dan.. Lees verder

Kerkdienst 30 maart (Stille zaterdag) – Martinikerk

Martinikerk

In de Stille Week is de Witte Donderdagviering in de Doopsgezinde Kerk en de Goede Vrijdagviering isin onze kerk. Voor de dienst van Stille Zaterdag verwijzen we naar de gezamenlijke dienst in de Martinikerk.De aanvangstijden worden tegen die tijd gecommuniceerd. Deze drie dagen van Pasen lopen uitop Paasmorgen, zondag 31 maart. De wintertijd is dan.. Lees verder