Wat wij geloven

 

Ruimte is voor ons een kenmerkend begrip. Ruimte voor ieder die met behoud van zijn of haar eigenheid en respect voor de ander, op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven. Wij proberen op de vragen van vandaag in te spelen met een open oog voor eigentijdse  ontwikkelingen in geloof, spiritualiteit, maatschappij en cultuur.

Pasklare antwoorden hebben wij niet. Wij aanvaarden dat er vragen zijnwaarop eigenlijk geen antwoord mogelijk is. Tegelijkertijd vinden wij een krachtige bron van inspiratie in het leven van Jezus van Nazareth en in het geheel van Bijbelse verhalen. Van daaruit leggen wij verbindingen naar de wereld van nu. Wij ontlenen er ook onze verwachting aan dat het zinvol is om je in te zetten voor je medemens en voor vrede, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling.

Remonstranten zoeken vanuit christelijke wortels gezamenlijk naar geloof en inspiratie in het leven: in kerkdiensten, gesprekskringen, cursussen, lezingen, debatten, muziek en vele andere activiteiten. Wij hechten grote waarde aan oecumenische samenwerking en beschouwen mensen met een andere godsdienst of levensovertuiging als gelijkwaardig.

 

Vrijheid en verdraagzaamheid

 

Wij vormen een open geloofsgemeenschap zonder vaste, voor iedereen geldende geloofsbelijdenis. Wel kennen wij een beginselverklaring die vrijheid en verdraagzaamheid in geloofszaken hoog in het vaandel heeft staan. Daaruit vloeit voort dat mensen zijn aangewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en oordeel en niet op het gezag van anderen. De Bijbel is voor ons een belangrijke verzameling geschriften waarin  mensen vanuit hun eigen tijd en omstandigheden hun geloof hebben verwoord. Deze getuigenissen vormen een bron van inspiratie die wij in vrijheid mogen toetsen op hun betekenis voor deze tijd.

Vrijheid en verdraagzaamheid vinden we belangrijk. Openheid is voor ons een wezenskenmerk. Daarom staat het Avondmaal voor iedereen open. Het is mogelijk niet-huwelijkse levensverbintenissen, zowel hetero- als homoseksuele, te laten zegenen. Kinderen worden gedoopt zonder dat zij daardoor lid worden. Pas later, als zij daarvoor zelf kiezen, kunnen zij lid of vriend worden.