Wie zijn wij

 

De Remonstrantse Gemeente Groningen is een van de 44 gemeenten van de Remonstrantse Broederschap, een klein kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden en vrienden. De gemeente bestaat sinds 1878 en telt ca. 160 leden en vrienden.

 

De geografische omvang van de gemeente is tamelijk groot: zij omvat de provincie Groningen en delen van Friesland en Drenthe. Naast de stad Groningen zijn er ook levendige kernen van activiteit in Assen/Rolde, Eelde, Beetsterzwaag en Leek/Roden. Het kerkgebouw van de gemeente staat in Groningen. Activiteiten voor jongeren en ouderen binnen de gemeente en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen vindt onze gemeente van groot belang. Zo is er o.a. een Cantorij, een Zondagsschool en een Jongerenkring. De Kerkenraad begeleidt en ondersteunt alle activiteiten en probeert nieuwe initiatieven te ontplooien.