Kerkenraad

De Kerkenraad is belast met het bestuur van de Gemeente en vertegenwoordigt de Gemeente en haar leden/vrienden. De predikant maakt deel uit van de Kerkenraad, die uit minimaal zeven en maximaal elf personen dient te bestaan. De huidige samenstelling van de Kerkenraad is:

 

Ellen de Witt Hamer       Voorzitter, lid DB

Externe zaken, incl. SOGK contacten; personeelszaken; huishoudelijke zaken, onderdeel lunchzaken; kerkelijk bureau en aanspreekpunt; reserveringen ruimtes; coördinatie condoleance bezoeken;
itwisseling met ledenadministratie; leiding organisatie; CVO I

 

Ds. Berend Borger (vanaf 1 juli 2022)                     Predikant, lid DB

Prediking en pastoraat; convent van predikanten; GSp; Kleine Oecumene; redactie Gemeenteleven; adventscommissie; programmacommissie

 

Marieke de Jong                      Secretaris, lid DB

Uitvoering organisatie; verslaglegging LB; correspondentie; personeelszaken; jaarverslagen; contacten zondagschool, jeugd, jongeren en crèche; adventscommissie, Gemeenteleven

 

Dirk Zijlstra                 Penningmeester; lid DB

Financiële zaken; contacten administratiekantoor; huishoudelijke taken, onderdeel inkoop; CVO II

 

Geert van den Hul          Lid

2e secretaris; verslaglegging (KR, AV); publiciteit en PR (website, persberichten, advertenties) incl. in Gemeenteleven

 

Ans Wiek                       Lid

 

Anke van der Scheer       Lid

Programmacommissie; contact Raad van Kerken

 

Herman Wobben            Lid

Ledenadministratie; AVG; Penningmeester diaconale taken; interne roosters; jaarverslag diaconale zaken; secretariële diaconale zaken; Open Hof; preekrooster

 

Margreet Wouda             Lid

Contactleden