Kerkenraad

De Kerkenraad is belast met het bestuur van de Gemeente en vertegenwoordigt de Gemeente en haar leden/vrienden. De predikant maakt deel uit van de Kerkenraad, die uit minimaal zeven en maximaal elf personen dient te bestaan.

De huidige samenstelling van de Kerkenraad is:

Ellen de Witt Hamer     Voorzitter, lid DB

Externe zaken, incl. contacten SOGK; personeelszaken; facilitaire zaken; kerkelijk bureau en aanspreekpunt; reserveringen ruimtes; coördinatie condoleancebezoeken; informatie-uitwisseling met ledenadministratie; leiding organisatie; contactleden; Kleine Oecumene; CVO I; GSp

 

Berend Borger             Predikant, lid DB

Prediking en pastoraat; convent van predikanten; GSp; Kleine Oecumene; redactie Gemeenteleven; adventscommissie; programmacommissie

 

Marieke de Jong           Secretaris, lid DB

Uitvoering organisatie; verslaglegging LB; correspondentie; personeelszaken; jaarverslagen; contacten zondagsschool, jeugd, jongeren en crèche; adventscommissie, Gemeenteleven; nieuwsbrieven; contacten gastpredikanten; liturgie; contacten Vrije Diensten; vicevoorzitter

 

Dirk Zijlstra                  Penningmeester; lid DB

Financiële zaken; contacten administratiekantoor; facilitaire zaken; CVO II; vicevoorzitter; financiële administratie diaconie

 

Geert van den Hul         Lid

2e secretaris; verslaglegging (KR, AV); publiciteit en PR (website, persberichten, advertenties) incl. in Gemeenteleven; online diensten

 

Anke van der Scheer      Lid

Programmacommissie; Raad van Kerken; diaconale zaken

 

Ans Wiek          Lid

Diaconale zaken; interne roosters, adventscommissie; ledenadministratie; AVG; interne roosters

 

Margreet Wouda      Lid

Pastoraal team; projectkoor; Open Hof