Leden en vrienden

Leden treden toe door de Beginselverklaring te ondertekenen of door zelf een geloofsbelijdenis te schrijven. Vrienden zijn aan de geloofsgemeenschap verbonden zonder dat in een belijdenis uit te drukken. Als u belangstelling heeft voor de Remonstrantse Gemeente Groningen of wilt deelnemen aan activiteiten, kunt u contact opnemen met de predikant of met het kerkelijk bureau.