Dopen, trouwen, uitvaart

Iedereen is welkom in ons midden !!!

Voor Remonstranten zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen. Naar Remonstrants gebruik staan alle kerkelijke handelingen, de doop en het avondmaal, diensten bij een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen. Ook niet-Remonstrantenkunnen dus een beroep op de Remonstrantse Broederschap. Wel wordt bij huwelijk en uitvaart een vergoeding gevraagd.

Dopen

De doop is het teken dat je wordt opgenomen in de christelijke kerk. Er bestaat dus geen remonstrantse doop, rooms-katholieke doop of evangelische doop.  Kerken erkennen elkaars doop en  van “overdopen” is geen sprake wanneer je toetreedt tot een ander kerkgenootschap en je als kind of volwassene al gedoopt bent. Het kan zijn dat u een kerk zoekt omdat u gedoopt wilt worden of uw kind wilt laten dopen.  Dit is mogelijk in een Remonstrantse gemeente.Remonstranten kennen de kinderdoop en de volwassenendoop. Een kind dat gedoopt wordt is daarmee niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap houdt voor Remonstranten een keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf te maken. De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de geloofsgemeenschap. Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.Omdat de doop de verbondenheid uitdrukt met de christelijke geloofsgemeenschap vinden Remonstranten het belangrijk dat de doop plaats vindt in de zondagse kerkdienst, zodat de gemeenschap waarvan de dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is. Soms wordt hiervan afgeweken. Aan de doop zijn in principe geen kosten verbonden.  Het is het feest waarop de dopeling de eregast is.

Trouwen

Twee mensen die in de kerk elkaar hun trouw willen beloven, kunnen trouwen in een Remonstrantse eredienst. De Remonstrantse Broederschap was in 1986 de eerste christelijke kerk in de wereld die het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. Het is gebruikelijk in een Remonstrantse trouwdienst dat het bruidspaar een groot aandeel heeft in de inhoud van de kerkdienst. Predikant en bruidspaar bereiden in goed overleg deze dienst voor. Van belang is dat het duidelijk is waarom het bruidspaar in de kerk wil trouwen.

Uitvaart

Altijd en overal komt, waar het leven kwam, verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door noodlot of veroorzaakt door mensen, de dood. De dood breekt het kostbare leven af. En wij geloven dat ook in de dood God niet ver weg is. De dood is niet een einde, het is een overgang….  Onze kerk verzorgt indien gewenst ook voor niet-Remonstranten een uitvaartdienst.

Het kerkelijk Bureau of onze predikant informeren u graag over de mogelijkheden.