Preekrooster

Het preekrooster vande komende maanden ziet er als volgt uit:

 

5-decVrije dienst2e Advent (online dienst)
12-decds. J. Koopmans3e Advent (online dienst)
19-decAdventsbijeenkomst4e Advent, Adventsbijeenk. (online dienst)
24-decGeen dienst
25-decds. E. De Bijll-NacheniusKerst (online dienst)
26-decGeen dienst
2-jan-2022Ds. R. YetsengaAansluitend nieuwjaarsbegroeting
9-janMw E.K. Verhagen-Krikke
16-janOecumenische dienst Groningen
23-jands. Van Zeeland-van Cassel
30-janMw E.K. Verhagen-Krikke