Preekrooster

Het preekrooster van de komende maanden ziet er als volgt uit:

28 meiDs. W. TingaPinksteren
4 juniDs. B. Borger
11 junivrije dienst
18 juniDs. B. Borger
25 juniDs. J. Goud
2 juliDs. B. Borger
9 juliDs. S. van der Sluis
16 juliDs. M. van Hal