Filosofische kring 2023-2024

De Filosofische kring leest theologische en filosofische teksten.

Het programma in 2024 ziet er als volgt uit:

24 januari lezen we uit ‘De stille stem, niet -weten als levenshouding’ van Jan Oegema,

21 februari zal Bauke Zijlstra een inleiding geven over Sören Kierkegaard

20 maart lezen we weer een gedeelte uit ‘de stille stem’,

15 mei lezen we weer verder in ‘De stille stem’.

19 juni zal José Weening – Hallmans een inleiding verzorgen over Etty Hillesum

Informatie en aanmelding: Berend Borger, predikant Remonstrantse gemeente Groningen, B2.borger@planet.nl

Waar: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Tijd; 14.00 – 16.00 uur

Kosten voor kopieën en koffie of thee bedragen 10 euro voor de hele cyclus. U kunt het bedrag over maken naar NL77 INGB 0000 8792 00 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Groningen