Gemeenteleven

De gemeente geeft voor leden, vrienden en belangstellenden het blad  “Gemeenteleven” uit. Daarin geeft de redactie zo volledig mogelijk informatie over de activiteiten in de gemeente. Daarnaast worden berichten uit de Broederschap vermeld en wordt aandacht besteed aan de actualiteit. Per jaar verschijnen tien nummers. Geïnteresseerde niet-leden/vrienden kunnen zich tegen een gering bedrag abonneren.

 
Redactie:
 
–     Mw. Marieke de Jong,
       E-mail: gemeenteleven@gmail.com
  
–     Ds. Berend Borger
–     Mw. Ineke Lommerts
 
–     Dhr. Dirk Zijlstra
 
 
      Kopij insturen voor de vijftiende van de maand