Bijbelkring 2023-2024: Mijn held en ik

Bijbelkring

Op 13 september aanstaande start het nieuwe seizoen van de Bijbelkring van onze gemeente. Op die dag verhuist ook onze nieuwe predikant en daarom kan hij er die eerste keer niet bij zijn. Toch is het goed om weer te beginnen en daarom is besloten dat Dieneke Hempenius de begeleiding van de bijeenkomst nog een keer zal waarnemen. Daarna neemt ds. Berend Borger het over en zal hij de kring verder begeleiden.

Omdat hierdoor nog openstaat uit welk Bijbelboek wij dit komend seizoen zullen gaan lezen, is het voorstel in september nog een keer een hoofdstuk uit het boekje Mijn held en ik te lezen en wel het laatste hoofdstuk ‘Geef mij nu je angst. Over de stadssecretaris van Efeze’, geschreven door ds. Koen Holtzapffel.

Ook willen we die eerste keer bepalen welk Bijbelboek we de rest van het seizoen gaan bespreken. In oktober maken we daar een start mee.

Traditiegetrouw zullen de bijeenkomsten van de Bijbelkring plaatsvinden op elke tweede dinsdag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en april van 10.00-11.30 uur. De plaats is, tenzij anders wordt aangegeven, de kerkenraadskamer in het kerkgebouw aan de Coehoornsingel.

Opgaven om deel te nemen graag bij het kerkelijk bureau (info@bureaurgg.nl)