Gespreksgroepen

Binnen de kerk zijn verscheidene gespreksgroepen actief:

Bijbelkring

Het thema van dit seizoen is Gelijkenissen in het Nieuwe Testament. De bijbelkring komt zeven keer bijeen van september tot en met april.

Gelijkenissen zijn in het Nieuwe Testament bij uitstek de vorm waarin Jezus zijn boodschap vertelt. Ze scherpen ons denken over wat rechtvaardig is, over wat er toe doet in het leven, over jouw plaats en die van de ander, over wat je misschien moet opgeven of met wie je je moet verbinden. En ze vertellen over het uitzicht op de nieuwe wereld, vaak aangeduid met het koninkrijk van God. We duiken in de wereld van de verloren zoon, de beste plaatsen bij de maaltijd, rechtvaardige beloningen en verborgen talenten.

Data:                          10 september, 8 oktober, 12 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 14 april

Tijd:                            10.00 tot 11.30 uur

Plaats:                       Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Begeleiding:            ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)

Spirituele kring

Geloven in de branding: het denken van Tomás Halík

De Tsjechische priester en theoloog Tomás Halík (*1948) staat sinds de vertaling van zijn boek Geduld met God (2014) ook in Nederland sterk in de belangstelling. Opvallend is dat hij de ontwikkelingen in de moderne samenleving serieus neemt en tegelijk op een eigen manier verbinding zoekt met het oude christelijke erfgoed. Wat kan dit ons vandaag nog zeggen? We lezen zijn boek Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven (2018) en gaan met elkaar in gesprek over zijn visie en toekomstbeeld voor samenleving, geloof en kerk.

Data:                          18 september, 16 oktober, 20 november, 22 januari, 12 februari en 18 maart

Tijd:                            20.00-22.00 uur

Plaats:                        Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Begeleiding:              ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)

 

Zaterdagcursus – Strijders voor gerechtigheid

Levenden, weest tolerant en altijd waakzaam staat te lezen bij een oude synagoge. Maar wat vraagt het om gerechtigheid te bereiken? En wanneer doe je een zaak of een medemens eigenlijk recht? Op drie zaterdagochtenden treden we in het spoor van een aantal voorvechters uit de recente geschiedenis: ds. Martin Luther King jr. (1929-1968), ‘nazijager’ Simon Wiesenthal (1908-2005) en Carla del Ponte (*1947), hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal. Documentaire beelden en interviews vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten en het gesprek. Elke keer wordt besloten met een eenvoudige lunch.

Data:                       18 januari, 15 februari en 21 maart

Plaats:                      Remonstrantse kerk, kerkenraadskamer, Coehoornsingel 14

Tijd:                           10.30 tot 12.30 uur

Kosten:                      € 5,- per keer (incl. lunch)

Begeleiding:             ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)