Bijbelkring 2021-2022: Mijn held en ik

Bijbelkring gaat weer van start

Bijbelkring 2021-2022

Nu ds. Lense Lijzen per 1 september aanstaande werkzaam zal zijn in Utrecht en te verwachten is dat het nog wel enige tijd zal duren voor hij hier een opvolger of opvolgster heeft, is het ook voor de voortzetting van de Bijbelkring noodzakelijk na te denken over vorm en inhoud.

Tijdens de laatste zoom-bijeenkomst hebben de deelnemers daar met elkaar over gesproken. Besloten is toen het in 2020 uitgekomen boekje Mijn held en ik – autobiografisch bijbellezen (redactie Bert Dicou en Koen Holzapffel; uitgeverij Skandalon 2020) als leidraad te nemen.

In dit boekje belichten elf remonstrantse predikanten vanuit hun eigen levenservaring elk een bijbelse figuur en zijn of haar verhaal. De bedoeling is bij elk van de zes bijeenkomsten, drie in het najaar en drie in het voorjaar, weer een ander hoofdstuk uit dit boek te bespreken, mogelijk voorbereid door een of enkele van de deelnemers. De leiding van de eerste bijeenkomst zal in handen zijn van Dieneke Hempenius. Naar wij hopen zal het na de zomer weer mogelijk zijn bijeen te komen in een van de lokaliteiten van het kerkgebouw, zoals voor de corona-epidemie gebruikelijk was. Mocht dat niet lukken, dan moet er een ander oplossing gevonden worden.

Alle bijeenkomsten vinden in principe op de tweede dinsdag van de maand plaats. Ze beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.45 uur. De eerste bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 14 september 2021. De andere data in het najaar zijn 12 oktober en 9 november 2021 en in het voorjaar 8 februari, 8 maart en 12 april 2022.

Kosten zijn niet aan deze bijeenkomsten verbonden, behalve een kleine bijdrage voor de koffie of thee en de eventuele aanschaf van het bovengenoemde boekje.

Opgaven om deel te nemen graag voor 10 september aanstaande bij het kerkelijk bureau (info@bureaurgg.nl)