Gespreksgroepen

Binnen de kerk zijn verscheidene gespreksgroepen actief:

Bijbelkring

Dit seizoen duiken we in het boek Richteren. Hierin staan de oude verhalen vanaf het moment van de intocht onder Jozua tot de vestiging van het koningschap. Het zijn roerige tijden met veel strijd, onder andere tegen de Filistijnen. Er is nog geen centraal gezag, er is alleen de ‘ene God’ van Israël. Bekende figuren die we tegenkomen zijn Gideon, Jefta, Simson en ook de richteres Debora.  Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Data:                          11 september, 9 oktober, 13 november, 8 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april

Tijd:                            10.00 tot 11.30 uur

Plaats:                       Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Begeleiding:            ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)

 

Spirituele kring

De wereld van Thomas More en zijn Utopia

Een bekende tijdgenoot van Erasmus was de Engelse rechtsgeleerde en kanselier, denker en theoloog Thomas More ( 1478-1535). Hij staat dit seizoen centraal in de Spirituele Kring. Als vertrouweling van Hendrik VIII genoot hij veel aanzien/. Maar zijn verzet tegen diens echtscheiding kostte hem het leven. We lezen More’s bekende werk Utopia, over de ideale samenleving en de wanpraktijken van zijn eigen tijd. Meer dan een historisch werk lijkt Utopia nog zeer actueel.

Data:                          19 september, 17 oktober, 21 november, 16 januari, 13 februari en 20 maart

Tijd:                            20.00-22.00 uur

Plaats:                        Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Begeleiding:              ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)

 

Zaterdagcursus – 400 jaar Geloven in vrijheid

Een vernieuwde serie bijeenkomsten over de remonstranten, hun oorsprong, ontwikkeling en actualiteit. In 1618-1619 vond de Synode van Dordrecht plaats met als uitkomst de verbanning van de remonstranten. Ondergronds en buiten het land gingen ze verder. Met in 1619 de oprichting van de Remonstrantse Broederschap en in 1796 de gelijkstelling van de godsdiensten. Na de grote bloei in de 19e en 20e eeuw viert de Gideonsbende van de calvinisten in 2019 haar 400-jarig bestaan. Hoe staan ze er nu voor en welke thema’s staan centraal? Een verkenning op drie zaterdagen. Elke bijeenkomst wordt besloten met een lunch.

Data:                         19 januari, 16 februari en 16 maart

Plaats:                      Remonstrantse kerk, kerkenraadskamer, Coehoornsingel 14

Tijd:                           10.30 tot 12.30 uur

Kosten:                      € 5,- per keer (incl. lunch)

Begeleiding:             ds. Lense Lijzen

Informatie en aanmelding:              ds. Lense Lijzen, of via het kerkelijk bureau (remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl)