Gespreksgroepen

Binnen de kerk zijn verscheidene gespreksgroepen actief:

 

Bijbelkring

Koning David

 

Koning David, een van de meest kleurrijke en invloedrijke figuren uit het Oude Testament en nog belangrijk voor het jodendom, staat centraal in onze maandelijkse bijeenkomsten. We lezen verhalen over zijn gang naar het koningschap, zijn betrekkingen met Saul Jonatan, zijn verovering van Batseba en krijgsverhalen. Maar ook zijn plaats in de traditie en het jodendom van nu komt aan bod. Hoofdbron zijn de twee boeken Samuel, maar ook werpen we een blik op de Psalmen.

 

Data:               dinsdagen 13 sept, 11 okt, 8 nov, 10 jan, 14 feb, 14 mrt en 11 april

Plaats:            Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Tijd:                10.00 – 11.30 uur

Begeleiding:   ds. Lense Lijzen

 

Spirituele Kring

Hildegard van Bingen en Meister Eckhart

 

Naast beeld- en leer bepalende theologen als Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino waren er in de Middeleeuwen ook grootheden die zich meer op de persoonlijke geloofsbeleving concentreerden zoals de mystici. Hun invloed is nog goed merkbaar en vaak springlevend. Van twee van hen, Hildegard van Bingen en Meister Eckhart, verkennen we in de Spirituele Kring van komend seizoen hun leven, werk en invloed..

Hildegard van Bingen (1098-1179), benedictines, wordt op haar 38e abdis van het klooster Rupertsberg. Zij schrijft meerdere werken over haar visioenen en componeert ook muziek en liederen.  Meister Eckhart (ong. 1260-1328), dominicaan en theoloog met een carrière, raakt sterk aan de mystieke richting waarin ‘de mens opgaat in God’. Verdacht van ketterij wordt een groot aantal van zijn leerstellingen kort na zijn dood in een pauselijke bul veroordeeld.

 

Data:               woensdagen 21 sept, 12 okt, 16 nov, 18 jan, 15 feb en 22 maart

Plaats:             Remonstrantse kerk, kosterwoning, Coehoornsingel 14

Tijd:                 20.00 – 22.00 uur

Begeleiding:   ds. Lense Lijzen

 

 

Zaterdagcursus 2017 – Geloven in Vrijheid

Denken en doen van de Remonstranten  

                             

Een nieuw aanbod voor wie meer wil weten over de achtergronden en belangrijke figuren bij de remonstranten, over hun staan in het geloof en de samenleving en over hun positie in de actualiteit. Niet alleen het aanreiken van kennis, maar juist ook het gezamenlijk gesprek is van belang.

Opgericht in 1619 na heftige politieke en godsdienstige twisten in de vroeg 17e -eeuwse republiek, hebben de remonstranten al bijna vier eeuwen een bescheiden, maar vaste plaats op het kerkelijk erf. Geworteld in het christelijk evangelie, aangeraakt door humanisme en verlichting staan remonstranten midden in de samenleving. Met open ogen en open oren gaat hun geloofsgesprek verder, zoals in de recente campagnes, zoekend naar inspiratie voor elke dag.

Op de drie zaterdagochtenden zijn belangstellenden, nieuwkomers en oude getrouwen van harte welkom. Aan het einde van elke bijeenkomst is er een eenvoudige lunch.

 

Data:               zaterdagen 21 januari, 18 februari en 25 maart 2017

Tijd:                10.30 – 12.30 uur

Plaats:            Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

Begeleiding:   ds. Lense Lijzen

Opgave:          vóór 17 januari 2017

Toegang:        € 5, per keer, inclusief lunch