Spirituele Kring – over het boek Boven is onder ons van prof. Rick Benjamins

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Op woensdag 18 januari komt de Spirituele Kring voor de eerste keer bij elkaar. Er hebben zich een achttal mensen opgegeven. Dat is een mooi aantal, maar er zouden nog een of twee bij kunnen. We komen bij elkaar in de kerkenraadskamer van de kerk en beginnen om 19.30 uur. We gaan het met elkaar.. Lees verder

Kring Eelde

Bijeenkomst van de Kring Eelde.. Lees verder

Kring Assen-Rolde

Bijeenkomst van de Kring Assen-Rolde  .. Lees verder