Bijbelkring – Prediker 4 en 5

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14

‘Alles heeft zijn tijd’ en ‘IJdelheid der ijdelheden’, twee gevleugelde zegswijzen uit het boek Prediker. Weinig bijbelboeken vormen zo’n kernachtige verzameling aan levenservaring en levenswijsheid. Dit tijdloze is element boeit velen, ook buiten de muren van de kerk. In de joodse traditie hoort Prediker bovendien tot de feestrollen, het wordt gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. We.. Lees verder

Spirituele Kring – Een Brief over Tolerantie. De actualiteit van John Locke

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Een Brief over Tolerantie. De actualiteit van John Locke In de tweede helft van de 17e eeuw was de Engelsman John Locke (1632-1704) een van de grote filosofen. Om politieke redenen week hij uit naar de  Nederlanden waar hij een paar jaar verbleef. In die jaren had hij intensieve contacten met de remonstranten Van Limborch.. Lees verder

Spirituele Kring – Een Brief over Tolerantie. De actualiteit van John Locke

Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Een Brief over Tolerantie. De actualiteit van John Locke In de tweede helft van de 17e eeuw was de Engelsman John Locke (1632-1704) een van de grote filosofen. Om politieke redenen week hij uit naar de  Nederlanden waar hij een paar jaar verbleef. In die jaren had hij intensieve contacten met de remonstranten Van Limborch.. Lees verder