Bijbelkring, kosterswoning

Bijbelkring, kosterswoning
Datum 10 september
Tijd 10:00 - 11:30 uur
Locatie kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Bijbelkring 2024 over de favoriete bijbelverhalen van de deelnemers

Waar: in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Wat: we lezen en bespreken favoriete Bijbelverhalen van de deelnemers.

Informatie en aanmelding

Berend Borger, predikant Remonstrantse gemeente Groningen

B2.borger@planet.n

Kosten voor kopieën en koffie of thee bedragen 10 euro voor de hele cyclus. U kunt het bedrag over maken naar NL77 INGB 0000 8792 00 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Groningen

Opgaven om deel te nemen graag bij het kerkelijk bureau (info@bureaurgg.nl)

Agenda