Filosofische kring Remonstrantse gemeente Groningen

Filosofische kring Remonstrantse gemeente Groningen
Datum 18 september
Tijd 14:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

We lezen theologische en filosofische teksten.

Nadere info volgt.

Informatie en aanmelding: Berend Borger, predikant Remonstrantse gemeente Groningen, B2.borger@planet.nl

Waar: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Tijd; 14.00 – 16.00 uur

Kosten voor kopieën en koffie of thee bedragen 10 euro voor de hele cyclus. U kunt het bedrag over maken naar NL77 INGB 0000 8792 00 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Groningen

Agenda