Kerkdienst 16 januari 2022 – oecumenische dienst, Nieuwe Kerk, geen dienst in onze kerk

Nieuwe Kerk

De jaarlijkse oecumenische viering van de binnenstadskerken in de Week van Gebed.. Lees verder

Kerkdienst 9 jan 2022 – ds. S.M. van der Sluijs (online dienst)

Remonstrantse gemeente en online

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2022, door ds. S.M. van der Sluijs Susanne van der Sluijs is predikant van de remonstrantse kerk (de Gasthuiskerk) te Doesburg.  Daarnaast is zij werkzaam als geestelijk verzorger binnen een aantal verpleeghuizen. Ook is zij samen met collega Evelijne Swinkels initiatiefnemer van Zin in Eemland: een zingevingsproject waarbij los van denominaties eens.. Lees verder

Kerkdienst 2 jan 2022 – ds. R.P. Yetsenga (nieuwjaarsbegroeting, online)

Remonstrantse gemeente en online

Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2022, door ds. R. Yetsenga Renze Yetsenga was van 1986 tot 2004 predikant van de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Naast zijn professionele taak heeft hij zich ingezet voor de oecumenische samenwerking van de binnenstadskerken in de stad Groningen, die gestalte kreeg in gezamenlijke kerkdiensten, leerhuizen, middagpauzevieringen en de diaconale dagopvang van dak- en.. Lees verder