Kerkdienst 3 november 2019 – ds. L.J. Lijzen (zondagsschool, Kom in de Kring, voedselbank)

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 3 november ‘Met wie ga je om?’ en ‘Hoe hoort het eigenlijk?” Vragen die we tegenkomen in de ontmoeting tussen Jezus en de vanuit de boom toekijkende tollenaar Zacheus, Lucas 19: 1-10. De cantorij zal zingen. Voorganger is ds. Lense Lijzen.   Er wordt gecollecteerd voor de stichting Tess unlimited.. Lees verder

Kerkdienst 27 oktober 2019 – ds. K.J. Holtzapffel

Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 27 oktober zal dr. K.J (Koen ) Holtzapffel voorgaan. Hij is remonstrants predikant in Rotterdam en voorzitter van het convent van remonstrantse predikanten. Hij promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek, de toekomstverwachting in het vrijzinnig-protestantisme van de twintigste eeuw. Hij is geïnteresseerd in vraagstukken op het grensvlak van theologie.. Lees verder

Kerkdienst 20 oktober 2019 – Stedelijke muziekdienst in de Martinikerk. Bij ons geen dienst.

Martinikerk, Groningen

Deze zondag is er een bijzondere muzikale oecumenische viering in het kader van het Schnitgerfestival. Uitgevoerd worden het Kyrie en Gloria uit de Lutherse mis in G klein, BWV 235 en de cantate Ich habe meine Zuversicht, BWV 188, beide van Joh. Sebastian Bach. Uitvoerenden zijn het Luthers Bach Ensemble en solisten. Gelezen worden Efeziërs.. Lees verder