Kerkdienst 22 september – Preek van de Leek door mw. prof. Dr. Cisca Wijmenga

Remonstrantse Kerk

Preek van de Leek Groningen Op zondag 22 september houdt mw. prof. Dr. Cisca Wijmenga, Lodewijk Sandkuijl hoogleraar humane genetica de Preek van de Leek onder de titel Over vertrouwen in jezelf om te komen waar je wilt… Mw. Dr. Cisca Wijmenga was in 2019 de eerste vrouwelijke rector van de Rijksuniversiteit Groningen. De Preek.. Lees verder

Kerkdienst 26 mei – ds. I L. Tan (zondagsschool)

Remonstrantse Kerk

26 mei – ds. I Leng TanDs. I Leng Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het RemonstrantsSeminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zijvervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep De Grote Kerkdoor de week in Haarlem… Lees verder

Kerkdienst 19 mei (Pinksteren) – ds. B. Borger

Remonstrantse Kerk

19 mei – ds. Berend BorgerZondag 19 mei is de vijftigste dag na Pasen, oftewel Pinksteren. (Het woord Pinksteren betekent vijftigste.)Een dienst waarin we de Geest laten waaien. Hoe precies weet ik niet, dat laten we over aan deGeest… Lees verder