Kerkdienst 14 april – mevr. H. Westerink (zondagsschool)

Kerkdienst 14 april –  mevr. H. Westerink (zondagsschool)
Datum 14 april
Tijd 10:30 - 11:15 uur
Locatie Remonstrantse Kerk

14 april – Hannah Westerink
Hannah Westerink is proponent binnen de PKN. Zij studeerde psychologie en theologie in Groningen en
is student-assistent bij de leerstoel Ethiek van de Gezondheidszorg. Het afgelopen jaar liep zij stage bij
de Nieuwe Kerk.

Agenda