Kerkdienst 28 april – ds. J. Koornstra

Kerkdienst 28 april –  ds. J. Koornstra
Datum 28 april
Tijd 10:30 - 11:15 uur
Locatie Remonstrantse Kerk

28 april – ds. Jelmer Koornstra
Ds. Jelmer Koornstra is in 1974 afgestudeerd als theoloog aan de RuG. Daarna heeft hij ook aan de RuG
de kerkelijke opleiding van de hervormde kerk gevolgd. Sinds 1977 is hij predikant geweest van diverse
vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Zijn laatste standplaats was Deventer, waar hij voorganger was
van de DoRe-gemeente, die kerkte in Het Penninkshuis. In 2013 is hij met emeritaat gegaan, maar hij gaat
nog steeds graag voor in vieringen als gastpredikant.

Agenda