Kerkdienst 26 mei – ds. I L. Tan (zondagsschool)

Kerkdienst 26 mei –  ds. I L. Tan (zondagsschool)
Datum 26 mei
Tijd 10:30 - 11:15 uur
Locatie Remonstrantse Kerk

26 mei – ds. I Leng Tan
Ds. I Leng Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants
Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij
vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep De Grote Kerk
door de week in Haarlem.

Agenda