Kerkdienst 9 oktober 2022 – bezoek aan de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

Kerkdienst 9 oktober 2022 – bezoek aan de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden
Datum 9 oktober 2022
Locatie Remonstrantse kerk Leeuwarden
Op zondag 9 oktober is onze gemeente uitgenodigd om de dienst bij te wonen bij de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. De voorganger is ds. Jan van Belle. We zullen in de dienst (onder meer) een stukje uit de Bergrede lezen, en wel Matteüs 5: 43 – 48. Jezus roept ons op om onze vijanden lief te hebben. God laat de zon schijnen en laat het regenen over goede en slechte mensen, lezen we daar ook. En ook daarbij klinkt de oproep om in diezelfde geest te handelen. De oproep om niet alleen de naaste lief te hebben maar ook de vijanden, zal centraal staan in de overwegingen. Dat is juist in deze tijd geen gemakkelijke opdracht. We zien allerlei vormen van vijanddenken opkomen in deze tijd. En wat betekent het voor onze houding ten opzichte van de mensen in Rusland?
Wilt u mee, stuurt u dan even een bericht naar het kerkelijk bureau (info@bureaurgg.nl), dan weet Leeuwarden hoeveel gasten er komen en kunnen we kijken of gemeenteleden met elkaar mee kunnen rijden.

Agenda