Diaconie – school in Malawi

Van het project in Malawi, dat wij ondersteunen, bereikte ons het volgende bericht:

 

Malawi in coronatijd

We leven in een onzekere tijd. Onzekerheid alom; hoe lang gaat het duren dat we niet naar kerk, theater, terras, café, restaurant toe kunnen gaan? Niet alleen in Nederland maar wereldwijd strijden we tegen corona, of ook COVID-19 genoemd. Zo ook in Malawi, Oost-Afrika. Hoe gaat het met het Malawiaanse scholenproject in tijden van COVID-19?

Van belang hierbij is te vermelden dat de economische toestand op dit moment zeer, zeer penibel is.

Door mislukte oogsten (overstromingen en een sprinkhanenplaag) is het dagelijkse voedsel erg karig en daarmee peperduur. Een lockdown hebben ze via de rechter weten af te wenden: ‘of dood door COVID-19 of van de honger’. Besmettingen en doden zijn tot nu toe kleiner in aantal dan in het Westen, maar is wel aan de orde van de dag. Inmiddels behoren ook twee ministers tot de dodelijke slachtoffers.

De school die wij mede dank zij uw hulp nu al weer een aantal jaren steunen is de Primary School in Chinteche. Meer dan 1200 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het aantal klaslokalen is beperkt, wat betekent dat tussen de 150 – 180 leerlingen in één klaslokaal zitten. Afstand bewaren is uitgesloten.
En toen was daar COVID-19. Wat te doen? De school sluiten en digitaal onderwijs geven is geen optie: geen geld, geen computers, en veelal geen elektriciteit.

Het afgelopen halfjaar, in het droge seizoen, was de oplossing: zo veel mogelijk buiten lesgeven, onder de boom. Opgedeeld in groepen zodat ze nog 8 uur per week les kunnen krijgen.

Gelukkig hebben wij ze – op hun verzoek – kunnen helpen met extra schoolbanken, gemaakt door de, eveneens door ons gesponsorde, school voor dove en slechthorende kinderen.

En extra ondersteuning voor mondkapjes, hygiënische (schoonmaak)middelen etc.

En zo proberen we ze door deze tijd heen te helpen. We kunnen ze niet in de steek laten, ook nu niet. U begrijpt: uw bijdrage, via de Diaconie (zie het colofon), voor het scholenproject Malawi zien ze in Chinteche met grote belangstelling tegemoet!

   

Chinteche Primary School, met nieuwe schoolbanken ]