28 september 2016

Lezing 19 oktober – Herman Pleij over Erasmus

Geschreven door Redactie

Op 19 oktober is er een lezing door prof. dr. HERMAN PLEIJ

oud-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam

over het thema: ERASMUS en het VRIJE WOORD

 

Herman Pleij is bekend als aanstekelijk spreker over de laat-middeleeuwse en renaissance-cultuur van Nederland.

Tevens is hij, als oud-hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, een groot kenner van Erasmus, over wie hij onder andere op 5 CD’s een serie hoorcolleges publiceerde. Herman Pleij zal ons deze avond meenemen in werk en gedachtengoed van Erasmus en het belang schetsen van deze belangrijke humanist én christen voor óns denken over vrijheid en verdraagzaamheid.

 

Erasmus geloofde vurig – en zijn leven lang – in de kracht van het woord, in het argument, in debatteren en overtuigen. Een dergelijke opvatting impliceert een verregaande vrijheid van meningsuiting. Daar waren de gezagsdragers van Kerk en Staat doorgaans nog niet aan toe – en zijn dat soms nog niet. Men ging uit van een absoluut gezag, dat door God verleend was aan individuen die dit gezag belichaamden, in Erasmus’ tijd: de paus en de keizer.

Menigmaal sprak Erasmus zich rechtstreeks uit ten gunste van de vrijheid van geweten en meningsuiting. In zijn ‘Opvoeding van de christenvorst’ uit 1516 – bestemd voor de jonge vorst Karel V – stelde hij heel principieel vast dat de natuur ieder mens vrij geboren laat worden. Slavernij is daarom mensenwerk en heeft niets met natuurlijk menselijk gedrag van doen.

Daarom kan geen enkele christen zich meester over andere christenen noemen. Of zoals Erasmus het zelf zei: ‘Het is niet koninklijk om vrije mensen te bevelen en om iets te beproeven zónder instemming der burgers.

 

Datum: woensdag 19 oktober 2016

Plaats: Remonstrantse kerk (kerkzaal), Coehoornsingel 14 9711 BS GRONINGEN

Tijdstip: 20.00 uur (zaal open: 19:30 uur)

Toegang: vrijwillige bijdrage

Deze avond wordt mede op initiatief van het Humanstisch Verbond georganiseerd.

 

Zie ook in de agenda: https://groningen.remonstranten.nl/agenda/lezing-herman-pleij-erasmus-en-vrije-woord/

 

Zie ook het persbericht: 20161019 Persbericht Lezing Herman Pleij over Erasmus 19 oktober 2016

Gerelateerd