Zomerdienst 30 juli 2017- Ds. S. Delvendahl-Bloem (Evangelische Broedergemeente)

Datum 30 juli 2017
Tijd 14:00 uur
Locatie Evangelische Broedergemeente

In de reeks zomerdiensten met de kleine Oecumene is het thema Haaks op de wereld. Als kerk staan we in de wereld, maar staan we er ook naast of er zelfs tegenover?

De dienst vandaag is in de Evangelische Broedergemeente. De dienst begint om 14:00 uur. De voorganger is Ds. S. Delvendahl-Bloem.

We collecteren in de zomerdiensten voor het zomerproject van de binnenstadsoecumene.

Agenda