Oecumenisch zomerprogramma: In de sporen van de Quakers: de Barchembeweging

Oecumenisch zomerprogramma: In de sporen van de Quakers: de Barchembeweging
Datum 20 augustus 2019
Tijd 10:00 uur
Locatie Kerkenraadskamer, Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14

Oecumenisch zomerprogramma van de binnenstadskerken

 

Stil mijn ziel, wees stil

Stilte

De binnenstadskerken in Groningen organiseren deze zomer weer een aantal bijeenkomsten voor thuisblijvers, voor gasten in de stad en voor wie al weg is geweest of nog weggaat. Gedurende zes bijeenkomsten, meestal op de dinsdagochtend, verkennen we dit jaar ‘de’ Stilte.

Stilte kan een bijzondere ervaring zijn, weldadig en rustgevend, soms ook benauwend. In de jacht van het dagelijks leven is Stilte niet altijd goed te vinden. In kerken heeft zij een eigen plaats, in vieringen, in gebed maar ook daar moet ze soms bevochten worden. want wat als er toch een telefoon gaat? We nemen u deze  zomer mee naar verschillende tradities en manieren van stil zijn. Zo hopen we in oecumenisch verband te verkennen wat Stilte kan meegeven als een op adem komen en aandachtig te luisteren waar misschien obstakels zitten, voor jezelf en in je gemeenschap.

We nodigen u van harte uit om op zes dinsdagen  in de zomerperiode nader kennis te maken met de eigenheid en rijkdom van de verschillende tradities en zo gezamenlijk de waarde van stilte te verkennen of een van de diverse vieringen in de deelnemende kerken bij te wonen.

U bent van harte welkom!

 

16 juli  10.00 uur              Shusaku Endo Weldadige en gewelddadige stilte (Martinikerk, de Librije, (bij het stenen trapje aanbellen))

De Japanse Katholiek Shusaku Endo (1923-1996) ondervond veel afwijzing in zijn leven. In 1966 schreef hij het boek ‘Stilte’. In deze roman beschrijft hij gebeurte-nissen en dilemma’s waar je stil van wordt. Ook God lijkt in alle talen te zwijgen. Endo wordt wel de Japanse Graham Greene genoemd. Hij houdt niet van gemakkelijke antwoorden. Ds. Pieter Versloot geeft een biografische schets van zijn leven. We lezen fragmenten uit ‘Stilte’, bespreken de morele dilemma’s die Endo naar voren brengt en  zullen stil zijn.

 

23 juli  10.00 uur               Kunnen we er over praten? Als stilte pijn doet… (Mennozaal, Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33)

Het is vandaag stil. Sinds vanmorgen zag of sprak je niemand. Wat doet dat met mensen? Zelfs met veel contacten kun je nog altijd eenzaam voelen en iets essentieels missen: vertrouwen, gesprek, intimiteit, iemand die er echt is. Dat kan zelfs binnen een relatie. Op jezelf teruggeworpen zijn brengt je misschien dichter bij werkelijke zelf, maar het gevoel van langdurige eenzaamheid en verlatenheid doet vaak letterlijk pijn. Zowel voor oud als voor jong. We verkennen het thema en proberen eigen woorden te vinden die helpen bij de kunst van het alleen-zijn in de vorm van een geleide schrijf-oefening. Begeleiding door ds. Jacob Kikkert.

 

30 juli  10.00 uur           Het Hesychasme of Jezusgebed (Russisch-Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2)

Het orthodoxe meditatief gebed of Jezusgebed. Belangrijke kernen zijn o.a. de oefening van aandacht, het versmelten van geest en hart en het hier en nu al iets ervaren van het toekomstig hemelrijk. Begeleiding: Vader Onufry.

 

6 augustus  10.00 uur    Stilte als antwoord – Sara Maitland (Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1)

Ds. Evert Jan Veldman leest voor uit het boek Stilte als antwoord van Sara Maitland. Het boek is een verslag van een persoonlijke zoektocht naar stilte. Weg uit een luidruchtige wereld. En maar zien wat er van komt: intens geluk en plotse-linge angst, het gevoel één te zijn met de natuur en de ongeremde krachten ervan leren kennen, eenzaamheid en innerlijke rust. We spreken erover en zijn samen stil.

 

13 augustus 19.00 uur    Filmvoorstelling Into Great Silence (Mennozaal, Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33)

De RK. St. Martinusparochie  en de doopsgezinde gemeente vertonen de film ‘Into Great Silence’ van Philip Groening. De film gaat over het leven van de Kartuizers in la Grande Chartreuse. ‘Fraaie weerspiegeling van het leven in een klooster, van het leven in stilte’ (dagblad Trouw).  Begeleiding: Pastoor Rolf Wagenaar en ds. Geert Brüsewitz.

 

20 augustus 10.00 uur  In de sporen van de Quakers: de Barchembeweging (Kerkenraadskamer, Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14)

Aan het begin van de 20 eeuw werden veel vrijzinnige protestanten geïnspireerd door de Quakers en de in hun kielzog ontstane beweging van de Woodbrookers in Nederland. Het innerlijk geloofsleven — met aandacht voor stilte — was daarbij een belangrijk element. Maar hoe staat het daar nu mee? Missen we stilte —ook in de diensten — of zijn we er ook bang voor? Begeleiding: ds. Lense Lijzen.

Agenda