Kerkproeverij 10 september

Kerkproeverij 10 september
Datum 10 september 2017
Tijd 10:30 - 14:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

In het weekend van 9 en 10 september zijn weer de landelijke open monumentendagen en zullen ook veel kerken hun deuren openen. De Raad van Kerken heeft dit jaar het initiatief genomen om aansluiting te zoeken bij dit inmiddels breed bekende weekend door de aangesloten kerken aan te sporen om zich te presenteren in de vorm van een Kerkproeverij. Een laagdrempelige wijze om mensen die onze kerk niet of nog niet zo  oed kennen eens uit te nodigen om mee naar de kerk te gaan op deze zondag. Niet alleen om het gebouw te bekijken, maar om juist ook te ‘proeven’ van wat de gemeente is.

De oproep is eigenlijk heel simpel: neem op zondag 10 september iemand mee naar de kerk.

Het belooft een bijzondere ochtend te worden waaraan u zelf een belangrijke bijdrage kunt leveren door iemand mee te vragen die of helemaal nog niet bekend is met een kerk of nog niet met onze kerk. Neem iemand mee aan wie u op deze wijze eens wilt laten zien wat u beweegt om op zondag naar onze kerk te gaan of nodig iemand uit die wel eens een kerkdienst zou willen meemaken, maar die daar niet alleen heen zou gaan.

Zoals al aangekondigd in het vorige nummer van dit blad zijn hier de details:

Een kleine commissie heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de invulling van deze kerkproeverij. Het thema zal zijn: Geloven in beweging.

Om de drempel zo laag mogelijk te maken, hebben we een paar ideeën ontwikkeld om uw gasten, ‘de nieuwkomers’, zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen.

De liturgie wordt uitgebreider, zodat ook mensen die nog nooit in een kerk geweest zijn begrijpen of in ieder geval kunnen meeleven met een aantal gebruiken in onze kerk. Daarnaast is het voor wie dat willen mogelijk om na afloop van de dienst na te praten of aan de hand van een quiz met elkaar over de bijbel en over de Remonstrantse kerk te spreken.

In een kerk is zoals u weet muziek een belangrijk onderdeel en daarom zal onze vaste organist Robert Koolstra samen met fluitiste Machteld Schothorst tijdens de dienst enkele stukken spelen.
Natuurlijk is er na afloop koffie en thee en zijn er hapjes en alcoholvrije drankjes om letterlijk te proeven.

 

 

Agenda