Open monumentendag

Open monumentendag
Datum
9 september 2017
Locatie
Remonstrantse kerk

Op 9 september is de Remonstrantse Kerk weer geopend in het kader van de Open Monumentendag

Nadere invulling volgt

Zie verder de website van de Open Monumentendag: http://www.openmonumentendag.nl/

 

Agenda