Vijftig plus groep

Sinds 2012 telt de gemeente ook een werkgroep van 50-ers die als doel hebben om gezamenlijk ‘iets’ te ondernemen vanuit de Remonstrantse Gemeente Groningen.

Centraal staat daarbij het elkaar (beter) leren kennen in een mix van activiteiten en inzet voor de eigen kerkelijke gemeente.

Inmiddels hoort een museumbezoek tot het vaste programma.

 

 

Contactpersonen: Jan Groenbroek en Jelly Stapert