Taakgroep contactleden

De Taakgroep Contactleden is er om remonstranten (predikanten, kerkenraden en contactleden) te helpen bij de inhoud van het bezoekwerk of bij de organisatie daarvan. Neem contact met ons op voor hulp of advies.

Lees nu het verslag contactledendag 2016 met het thema ‘Als alles even stil staat’