Onze predikant ds L.J. Lijzen

    

Lense Lijzen (1963) werd geboren in Leeuwarden en bracht zijn schooltijd door in Arnhem. Hij groeide op in een vrijzinnig protestants gezin met kerkelijk actieve ouders, die hem het nodige hebben meegeven. Na het gymnasium studeerde hij geschiedenis in Leiden en voor zijn doctoraal scriptie over Oostenrijk en de Eerste Wereldoorlog verbleef hij een jaar aan de universiteit van Wenen.

In deze studietijd zocht hij opnieuw de kerk op en in 1986 deed hij belijdenis in de Remonstrantse Gemeente Leiden. Zijn dienst vervulde hij bij de militaire administratie van de Landmachtstaf in Den Haag. Toen de kansen op een overheidsloopbaan klein bleken, gooide hij in 1991 het roer om en begon via het Remonstrants Seminarie met de studie theologie. Hierin trok hem vooral het predikantschap zeer aan, omdat hij zo vanuit een geestelijke basis met en voor mensen kon werken. In de zomer van 1995 deed hij zijn kerkelijk examen en een half jaar later werd hij beroepen als predikant van de Remonstrantse Gemeente Amsterdam. De samenwerking met de vrijzinnige protestanten (binnen Vrijburg) was zeer waardevol goed en gaf de remonstranten een goede entree naar de stad.

 

Lense


Begin 2008 maakte Lense Lijzen de overstap naar de Remonstrantse Gemeente Groningen. De inzet en trouw van de gemeenteleden in deze grote regiogemeente vielen hem direct op en maken hem enthousiast om deze gemeente in het noorden van Nederland gezamenlijk verder op de kaart te zetten. Verder heeft hij een kleine aanstelling bij het GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing (het voormalige Studentenpastoraat). Zie www.gspweb.nl. De ‘traditionele’ taken als de diensten, het pastoraat en kringenwerk vormen de kern van zijn motivatie, maar ook kerkgeschiedenis, oecumene en internationale samenwerking. Voor dit laatste taakveld zit hij in het landelijke bestuur van de remonstranten.

In zijn vrije tijd leest hij veel, reist hij graag, houdt zich bezig met geschiedenis en leert hij Italiaans.

Lense Lijzen is getrouwd en heeft drie kinderen.

Bereikbaarheid

Telefonisch spreekuur: dinsdag, woensdag, donderdag van 8.45 tot 9.15 uur