21 september 2018

PKN en Remonstranten kunnen wél samen geloven

Geschreven door David de Roos

Vanmorgen spoedde ik me naar de metro in Rotterdam CS. Boven de metro-ingang hangt een spreuk van Erasmus. Ik ben hem al talloze keren gepasseerd, maar vandaag trof hij doel. Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten.

Hoe relevant voor waar we in Dordrecht mee bezig zijn, dacht ik: een gezamenlijke dienst van Remonstranten en de Grote Kerkgemeente Dordrecht (PKN) op 11 november 2018. Dan is het namelijk vierhonderd jaar geleden dat de Dordtse Synode werd geopend: op uitgerekend die historische plek delfden de remonstranten het onderspit tegen de contra-remonstranten.

Vrijzinnige geest hield stand

Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten. Hoe waar. Vierhonderd jaar geleden leidde de – toen rampzalige – uitkomst van de Synode tot verbanningen, onthoofdingen en uitbanning van de remonstrantse leer, maar óók tot de oprichting van de Remonstrantse Broederschap in wijkplaats Antwerpen. Onze voorgangers moesten er huis en haard voor verlaten, maar de vrijzinnige geest hield stand en verbroederde hen nog meer. In de loop der eeuwen bleek er in ons veelgeroemde tolerante land weer ruimte om remonstrantse gemeenten op te richten. Dat deden we en vandaag de dag zijn we er nog.

De afgelopen weken heb ik gemerkt hoe de remonstrantse ruimdenkendheid ons verbindt. Uit het hele land krijg ik positieve reacties op onze plannen voor 11 november. Niet alleen van dichtbij, maar ook uit het Noorden, Oosten en Zuiden komen broeders en zusters naar Dordrecht om deze historische dag mee te beleven. Sommigen zetten er zelfs een touringcar voor in. Vanuit Dordrecht proberen wij zoveel mogelijk andere gemeenten te bezoeken om onze plannen persoonlijk toe te lichten. Onze boodschap: samen met een PKN – gemeente tonen dat het anno 2018 wél mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en zonder vooroordeel verdraagzaam naar elkaar te luisteren. Voor de goede orde: we gaan natuurlijk niet de Dordtse Leerregels ondertekenen.

Protestantse verbroedering

Afgelopen zondag was ik bij Remonstranten Eindhoven: een warme ontvangst en veel enthousiasme over ons plan. Ik noem Eindhoven gekscherend weleens Eindrijden, maar vanmorgen plaatste die spreuk van Erasmus die grap opeens in een ander licht. Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten. Natuurlijk is het voor ons allemaal ver rijden om de fysieke afstand te overbruggen, maar uit iedere ontmoeting met andere remonstranten blijkt dat onze ideeën niet mijlenver uiteen liggen. Ik realiseer me dat onze eigen herdenking van de synode nu al bijvangst oplevert. We geven een diepere betekenis aan ons idee van broederschap: op zijn remonstrants.

Vierhonderd jaar geleden leidde de remonstrantse verbanning tot de oprichting van de Broederschap. Noch tijd noch fysieke afstand verhinderden ons om als vrijzinnigen te verbroederen. Op 11 november nemen wij symbolisch met elkaar de fysieke ruimte van de synode weer in en laten we zien dat die verbroedering – ook met andere Christenen – een breed begrip is. Zeker als je gezamenlijke thema vrijheid en verdraagzaamheid is.

Meer informatie of aanmelden? Projecten@remonstrant.nl

Over David de Roos

David de Roos

David de Roos (1971) is kerkenraadslid in Dordrecht en coördinator van de gezamenlijke PKN / Remonstranten dienst in het kader van 400 jaar synode

Gerelateerd