27 oktober 2016

Voedselbank

Geschreven door Redactie

Cisca Willegers en Lida Arends

“Niemand kan vreedzaam doorleven als hij weet dat anderen lijden in armoede en onveiligheid”. Nelson Mandela

Elke eerste zondag van de maand vragen we u houdbare producten mee te nemen voor de voedselbank. Dat dit nog steeds nodig is blijkt uit de oproep van het bestuur van de voedselbank. In de nieuwsbrief van augustus 2016 schrijven zij:

“Het bestuur van de voedselbank in de stad Groningen doet niet zomaar dit beroep op de kerken. Maar de armoede in vooral het noordoostelijk deel van de stad is nog steeds extreem hoog en daalt nauwelijks. Ook het aantal kinderen (20%) dat in armoede moet opgroeien is het hoogst in Nederland en neemt niet af. Veel kerken werken met ons mee om de armoede te bestrijden en daar zijn we uiterst dankbaar voor! Maar waar het gaat om zulke hoge armoedecijfers, zullen we de handen nog meer ineen moeten slaan om deze cijfers fors omlaag te brengen en dat kan!”

Door uw gulle gaven kunnen wij nu al twee jaar elke maand een mooie hoeveelheid producten afleveren bij de voedselbank, die daar erg blij mee is. En wij hopen dan ook dat wij hier met elkaar mee door blijven gaan: in november gaan we met het derde jaar beginnen.

Bij ons laatste bezoek hoorden we dat er veel vraag is naar luiers voor kinderen van één tot twee jaar.

logo-voedselbank

Zie verder ook de website van de Voedselbank Groningen: http://www.voedselbank-groningen.nl/

Gerelateerd