3 februari 2016

DoReCafé voorjaar 2016

Geschreven door Geert van den Hul

      

 

Volgen of voorgaan? Geloofspresentie vandaag

 

In onze complexe wereld zoeken geloofsgemeenschappen opnieuw positie. De Remonstrantse en Doopsgezinde Broederschappen doen dat met hun jaarthema’s Gidsen en Goeroes en Geroepen om te leven. Ze stellen ons de vraag naar de zichtbaarheid van een christelijke presentie in de samenleving. Waar laten we ons zien? Welke voorbeelden willen we volgen? Waar sluiten we bij aan? Welke wegen willen we gaan, en welke nieuwe wegen die we zouden kunnen inslaan, tekenen zich af in de wereld om ons heen waar we ons op zouden kunnen begeven, en wie komen we dan tegen? Hoe verbindend is ons gemeente-zijn eigenlijk? Deze vraag naar nieuwe wegen, relevantie en commitment is erg actueel en tegelijkertijd ook van alle tijden. Met de avonden en middagen die we organiseren willen we elkaar en anderen uitdagen na te denken over onze plek in de wereld van nu. Waar zwijgen we? Waar spreken we ons uit? Waar lopen we voorop? Wat en wie willen we zijn? We hopen u te ontmoeten om met en van elkaar te leren op een van deze bijeenkomsten!

 

Programma in het kort

25 februari       Tegendraads en verrassend, geloofspresentie nu

14 maart           Filmmiddag Im Labyrinth des Schweigens

21 april             Nijkleaster: oefenplaats voor kerkvernieuwing

09 mei              Denken voor een ander, Emmanuel Levinas

 

Tegendraads en verrassend, geloofspresentie nu  prof. dr. Erik Borgman

‘Jullie moeten je niet aan deze wereld aanpassen’, schrijft Paulus, ‘maar je laten vernieuwen door de vernieuwing van jullie gezindheid’ in Romeinen 12: 2. Hij beschrijft de kerk als een plaats van vernieuwing, van tegendraadse visies en verrassende praktijken. Maar ze is vaker een plek van conformisme en achterhaalde ideeën. Toch zijn er altijd stromingen geweest die wel deze tegendraadse weg gingen en gaan, die noch een onveranderlijke waarheid formuleren, noch aansluiting zoeken bij de dominante cultuur. Zij nemen geen afstand van het ‘gewone’ leven van eten en drinken, van vriendschap en voor elkaar zorgen, van gesprek en debat, van arbeid en geld verdienen. Zij zoeken wat zich te midden van dit leven aandient aan ongekende mogelijkheden en sluiten hierbij aan. Zij grijpen niet terug op wat zij uit het verleden meenamen, maar stellen zich open voor wat zij ontvangen als voorafschaduwing van een toekomst waarin God ‘alle dingen nieuw maakt’. Hoe ziet het eruit als radicale en tegendraadse levensovertuigingen de geloofsgemeenschap meenemen midden in het leven van nu?

Prof. dr. E.P.N.M. Borgman is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, in de ‘theologie van de religie, in het bijzonder het christendom’. Vanaf 2015 is hij tevens, voor twee jaar, verbonden aan het doopsgezind seminarium voor de leerstoel ‘vrijzinnige theologie’.

Datum:            donderdag 25 februari                                                                                                 

Plaats:             Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 23                                                                

Tijd:                 20.00 uur                                                                                                                              

Toegang:      vrijwillige bijdrage

Plaats een reactie





Gerelateerd