6 maart 2016

De scholen in Malawi

Geschreven door Redactie

Jelly Stapert van onze gemeente steunt al jaren een scholenproject in Malawi. Onlangs schreef ze ons dit verslag: “Mede dank zij de Remonstrantse Kerk maken we al 10 jaar schoolkinderen in Malawi, Oost-Afrika gelukkig met leermiddelen.

Schriften en pennen en leerboeken dat is wat we ieder jaar met de leraren gaan kopen in Mzuzu, een stad op 2 uur rijden van de MacAlpine school, de basisschool die we hiermee steunen. Een wat wij zouden zeggen christelijke school met maar liefst 800 kinderen!

_16

De dag na de inkopen mogen we schriften uitdelen, foto’s maken en zingen ze voor ons het volkslied van Malawi. Sinds dit jaar betalen we ook maandelijks een salaris de jongste leraar, Dyson Luhanga. Deze jongeman heeft zelf als kind op deze school gezeten en is dus een geweldig rolmodel voor de kinderen. Het is hem gelukt om na de middelbare school zijn onderwijs bevoegdheid te halen. Hij staat voor de klas, maar krijgt niets betaald. De overheid betaalt maar 7 van de 8 onderwijzers. Het aantal kinderen per klas varieert van 70 – 114, met maar 1 juffrouw of meester voor de klas.…

Sinds 2 jaar steunen we ook een internaat voor dove en slechthorende kinderen, de Bandaweschool.

De school is in de buurt van de MacAlpine school. Hier gaan ongeveer 80 kinderen naar toe uit de wijde omgeving. Een internaat is dan ook een noodzaak, reizen naar huis iedere dag is niet mogelijk. Het is een basisschool en middelbare school ineen. Maar ze leren ook allemaal een vak, de meisjes naaien en handwerken en de jongens houtbewerken. Traditioneel, maar dat alles is bedoeld om ná de school in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Voorlopig is steun in de vorm van voedsel op deze school het belangrijkst. Kinderen met een beperking hebben het daar niet een of twee, maar minstens driemaal zo zwaar als de andere kinderen.

Bandawe school voedsel

Daarom, ja daarom is, jullie steun zo verschrikkelijk welkom!

Namens de kinderen van de MacAlpine, de Bandaweschool en leraar Dyson: THANKS and God bless you all! “

 

Gerelateerd