4 februari 2018

15 februari: Lezing door Esther Struikmans “Positieve manieren van samenleven tussen christenen en moslims”

Geschreven door Geert van den Hul

Positieve manieren van samenleven tussen christenen en moslims

Arabist, PKN-predikant én balkan- en midden-oostendeskundige Esther Struikmans, spreekt donderdagavond 15 februari, om 20:00 uur in de Doopsgezinde kerk van Groningen, over haar onderzoek naar het geslaagde, vreedzame samenlevingsmodel van christenen, moslims en andersgelovigen in: Albanië. Zij heeft daar voor haar afstuderen veldonderzoek naar gedaan.

Haar lezing begint ze met een analyse van de situatie in Nederland: hoe ziet het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen er hier uit, in het bijzonder dat van christenen (of andersgelovigen) en moslims, waarbij de volgende vragen aan de orde komen:

  • Hoe urgent is het probleem van het vreedzaam samenleven momenteel in ons land?
  • Hoe is het gesteld met ware verdraagzaamheid of is er slechts neerbuigende tolerantie?
  • Welke misverstanden en vooroordelen bestaan er in Nederland over moslims en de islam?

Struikmans vergelijkt dit met de co-existentie van bevolkingsgroepen in andere landen waar zij heeft gewoond of onderzoek heeft gedaan en zij gaat na wat wij kunnen leren van de (positieve of negatieve) ervaringen op dit vlak, in zulke verschillende landen als Albanië, Frankrijk, Oeganda, Libanon of Syrië. Ter ondersteuning van de lezing zullen korte tekstuele toelichtingen en beeldende illustraties bij het gesprokene via een beamer te zien zijn. In interactie met het publiek besteedt zij tenslotte aandacht aan wat wij zelf eventueel heel praktisch kunnen doen om vreedzaam samenleven in ons land te bevorderen. Kan bijvoorbeeld christelijke identiteit hierin inspiratie bieden en behulpzaam zijn?

drs. Esther Struikmans (1969) studeerde theologie en arabistiek in Amsterdam, Groningen en Damascus en werkt nu als PKN-predikant in Assen. Ook was zij redacteur van het tijdschrift ‘BEGRIP Moslims-Christenen’. Zij woonde en werkte eerder in het Nabije Oosten én deed in 2011/2012 onderzoek in Albanië, waarover ze een audiodocumentaire maakte.

Het onderzoek groeide uit tot een van haar masterscripties. De publieksversie daarvan Wat is jullie geheim? Wat wij in Nederland kunnen leren van Albanezen en anderen over positief samenleven als christenen en moslims’ is op de avond zelf te koop

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

Prijs: gratis

Gerelateerd