19 juni 2016

Zomerprogramma binnenstadskerken bekend

Geschreven door Redactie

Ook dit jaar bieden de Groningse binnenstaskerken een gezamenlijk zomerprogramma aan. Ons doel is met een aansprekend zomerprogramma over de  grenzen van de eigen gemeenschap heen te kijken en om belangstellenden ook van buiten de kerken een inhoudelijk aanbod te doen.  Na thema’s als  ‘Huis van God’ en ‘Verzoening’, staan dit jaar Jezus’ zaligsprekingen centraal.

Met dit begin van deze zogenaamde toespraak op de berg, worden de contouren van Gods bedoeling met ons leven op aarde zichtbaar. Met de komst van Jezus begint Gods Koninkrijk op aarde, en worden wij gevraagd met Hem mee te werken aan de komst van dit rijk, onder zijn Koningschap. Met de zaligsprekingen wordt helder wat aan het licht mag komen: Vrede, recht en goedheid, en zij die daaraan werken. Maar vooral zij die het ontberen..

 

U bent van harte welkom bij onze activiteiten in de maanden juli en augustus.

Zie voor het volledige programma onze agenda of deze folder:

2016 folder oecumenisch zomerprogramma

Gerelateerd