14 mei 2018

Wat vieren de remonstranten met Pinksteren?

Geschreven door Geert van den Hul

Pinksteren

Wat vieren remonstranten met Pinksteren?

Remonstranten hebben zich altijd het meest thuis gevoeld bij het spiritualistische type van christendom en dus bij het Pinksterfeest. ‘Geloof begint bij jou’ is ook een uiting van het besef dat de Geest in mensen persoonlijk doorwerkt en niet via instituties of confessiedwang. Nu is het niet geheel uitgesloten, dat bij een dergelijke persoonlijke benadering het gevaar van subjectivisme binnensluipt. Remonstranten hebben dan ook telkens weer de nadruk gelegd op het ‘ene nodige’, de aloude zinspreuk indachtig ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde’.

Het is dan ook geheel in de geest van het spiritualisme, dat de Geloofsbelijdenis van 2006 de Geest vooraan heeft geplaatst en Jezus genoemd heeft ‘een van Geest vervulde mens’. Het is de mens in wie de Geest Gods doorwerkt en concreet kan worden. Emeritus predikant Foeke Knoppers beschrijft in de goddeeltjes hoe mensen in extase kunnen verkeren doordat Gods Geest op hen vat heeft gekregen. ‘Ze vergeten zichzelf en alles om hen heen. Ze zijn geabsorbeerd door de Geest’. Zie het Pinksterverhaal!

Zie verder de website van de landelijke Remonstranten: https://www.remonstranten.nl/pinksteren/

 

 

Gerelateerd