30 januari 2018

Remonstrantse Beraadsdag 10 maart 2018

Geschreven door Geert van den Hul

De remonstrantse Beraadsdag gaat over het thema ‘Houvast’ dit jaar. We trekken nu eens naar het Oosten des lands, want de dag wordt gehouden 10 maart 2018 van 10.30 – 16.30 uur in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 26 in Hengelo. De grondslag voor het denken over dit thema is gelegd door predikant Koen Holtzapffel, die een boek schreef dat ook ‘Houvast’ als titel heeft.

Hoofdspreker is André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de VU. Verder is al duidelijk dat ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost een workshop gaat houden, dat er workshops komen over houvast in de mystiek en in de bijbel en dat we houvast gaan zoeken in creatieve vormen als zang, de tekenkunst en de poëzie. Inschrijven kan al via de website www.remonstranten.nl. De kosten voor deelname zijn 20 euro.

Het programma bestaat uit:

Ochtend
André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:

A1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel
A2 De zin aan het werk, over bezieling in leven en werken, door Marlou van Paridon (gevraagd)
A3 Workshop tekenen of schilderen, door Diane Boerrigter
A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong
A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)

B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving
B2 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van predikant Kirsten Slettenaar
B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama
B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud
B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers

De afsluiting van de dag wordt verzorgd door een pianist en een zanger van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft. Zij voeren muziek uit waarin het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt.

Wat geeft ons Remonstranten eigenlijk houvast? Wellicht een verrassende vraag, want zijn Remonstranten eigenlijk wel op zoek naar houvast? Bij ons zijn vragen en twijfel tenminste zo belangrijk als antwoorden en houvast. Koen Holtzapffel heeft in dit boek het vragende karakter van het vrijzinnige geloof nader bestudeerd en geanalyseerd. Kunnen we als Remonstranten volstaan met alleen maar vragen te stellen? Hoe verhoudt ‘de vraagzijde van ons bestaan’ zich eigenlijk tot de geloofstraditie? Koen Holtzapffel betoogt in ieder geval dat die antwoorden in het geloof en de bijbel zeker te vinden zijn. Alleen, de bijbel is geen antwoordapparaat. De bijbel staat vol met levensvragen. Die worden wel beantwoord, maar die antwoorden roepen vervolgens ook weer vervolgvragen op. We hoeven de antwoorden niet voor zoete koek te slikken, zegt hij. De bijbel is daarmee een kader om na te denken over vraag en antwoord. Als zodanig biedt het zeker steun en houvast en is het een belangrijk boek voor ons.

Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website,  www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/

Gerelateerd