26 september 2019

Prachtige gemeentedag 400 jaar remonstranten

Geschreven door Redactie

Wy souden Godes straffe draghen, Waer uw dolingh van ons sin.

Deze woorden werden 400 jaar geleden uitgesproken door een contra-remonstrant.
Op zondag 15 september ging ik tegen 11.00 uur op mijn fiets naar Noorddijk. De wind had ik in de rug. In Noorddijk bij de Stefanuskerk was een feestelijke gemeentedag voor alle leeftijden georganiseerd. In het naast de kerk gelegen Kerkenheem werden we verwelkomd met koffie, thee en diverse lekkere baksels. Om 12.30 uur volgde de lunch, met heerlijke soep. ’s Middags
waren er diverse activiteiten waaraan we aan mee konden doen.

Quizmaster Dieneke Hempenius had 36 pittige vragen voor de deelnemers op papier gezet. Er was geen hoofdprijs, de prijs was dat je hieraan mee mocht doen. En dat is niet voor
iedereen weggelegd.


De kinderen begonnen met een aftikspel op het grasveld. Daarna was er een speurtocht met leuke opdrachten.


De wandeling ging door het nabijgelegen Bevrijdingsbos. De wandelaars liepen door weilanden, langs de molen, de rode pijltjes werden gevolgd. Het Kinderrechtenpad werd gelopen
en de herinneringscirkel in de vorm van een Canadese ‘Maple leaf’ bezocht.


Ammy de Raad leidde ons rond in de Stefanuskerk en vertelde over de kerk en de Protestantse Gemeente Damsterboord. Naast de kerk staat het Kerkenheem. Dit is een in 2013 volledig
gerestaureerde boerderij en wordt gebruikt voor kerkelijke activiteiten.


Allemaal prachtige activiteiten, die op de ene of andere manier toch ook waren te relateren aan de geschiedenis van de kerk. En hoe in onze tijd er gelukkig toch veel veranderd is.
Over Godes straffen draghen en uwe dolingh praten we niet meer.


Het hoogtepunt van de dag was de Vesperdienst. Er was muzikale medewerking van een heus Remo400-orkest en onze voorganger Lense Lijzen en mede-samenspreekster Hanneke Plancius waren prachtig uitgedost in een zwarte toga met een witte molensteenkraag. De liederen waren heel toepasselijk uit de ‘Gedenck-Clanck’ van Valerius. De centrale tekst was uit Galaten 5: 1 en 13–14. Samengevat: Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.

Een prachtige dag, die begon met de wind in de rug, en wat mij betreft was die meewind steeds aanwezig op deze gemeentedag.

 

Dirk Zijlstra (tekst) en Roelof Sanders (foto’s)

Gerelateerd