4 juli 2018

Oecumenisch zomerprogramma van de Groningse binnenstadskerken 2018

Geschreven door Redactie

Oecumenisch zomerprogramma van de binnenstadskerken 2018

 

De deugd in het midden

Ook deze zomer organiseren de binnenstadskerken weer een aantal zomerbijeenkomsten voor thuisblijvers, voor gasten in de stad en voor wie al weg is geweest of nog weggaat. Gedurende zeven bijeenkomsten, meestal op de dinsdagochtend, verkennen we de zeven deugden.                                                                                                                                  

Deze deugden zijn onder te verdelen in de zogenoemde kardinale deugden en de christelijk geïnspireerde deugden. Tot de eerste groep horen: voorzichtigheid/wijsheid (prudentia), gematigdheid (temperantia), moed (fortitudo) en gerechtigheid (iustitia). De tweede groep kennen we goed uit 1 Corinthen 13: geloof (fides), hoop (spes) en liefde (caritas). De deugden hebben in de (antieke) filosofie en het christendom altijd een grote rol gespeeld. Maar ook in bijvoorbeeld kunst en literatuur komen ze steeds terug. Een prima thema dus om in de zomer in oecumenisch verband te presenteren en er met elkaar over te spreken. Het schema staat hieronder. Begintijd is doorgaans 10.00 uur.                                              

We nodigen u van harte uit om op zeven dinsdagen in de zomerperiode nader kennis te maken met de eigenheid en rijkdom van de verschillende tradities en gezamenlijk de waarde en de actualiteit van de oude deugden te verkennen.

U bent van harte welkom!

Activiteiten

17 juli 10.00 uur, Doopsgezinde kerk, diaconie – Voorzichtigheid    

Jeugdige overmoed of rijp verstand? Ze zeggen altijd dat jongeren onbesuisd zijn en ouderen al te voorzichtig.. Leren we de contouren van de deugd van de Prudentia beter kennen bij het stijgen van de leeftijd? Komt verstand met de jaren of slechts slijtage? Een gesprek waarin we mogen leren van elkaars deskundigheid.

24 juli 18.00 uur!, Doopsgezinde kerk – Matigheid   

Een Matige Maaltijd? Matigheid als Kompas in een onmatige wereld. We leven in een wereld van overvloed, niet alleen materieel maar ook immaterieel. Voedsel, werklust, mobiliteit, spiritueel aanbod…Van vroeger uit hebben Doopsgezinden soberheid als levenswijze aangereikt gekregen. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze wereld? Is het een streng kader waarmee we onszelf geweld zouden aandoen? Of kunnen we er nog op varen? Om te oefenen, te leren en in gesprek te komen zorg ik in het kader van de matigheid voor een heerlijk en eerlijk maal. U bent allen uitgenodigd op 24 juli om 18.00 uur. Wilt u helpen? Graag! Wilt u komen? Leuk, geeft u zich wel op, liefst via mijn mailadres gjbrusewitz@gmail.com. Kosten 4 euro.

31 juli 10.15 uur, Lutherse kerk – Moed                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Moed is een bijzondere deugd: je kunt hem pas testen op moment dat het werkelijk spannend wordt. Als er niets op het spel staat, heb je ook geen moed nodig voor een bepaalde keuze of daad. Op deze ochtend houden we ons bezig met het moedige levensverhaal van de Lutherse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Na een korte introductie kijken we samen de film Bonhoeffer: Agent of Grace.

7 augustus 10.00 uur, Russisch-orthodoxe kerk – Geloof                                                                                                                                                                                                                                                                    

In 2018 bestaat de Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Transfiguratie 50 jaar. Dit feest van de Gedaanteverwisseling van de Heer is op 6 augustus gevierd. We staan stil bij dit feest en bij de apostel Jakobus Zebedeus die met Christus op de berg Tabor was en ook zijn naam heeft gegeven aan het Jakobspad. Ook wordt de film vertoond, die voor het gouden jubileum werd gemaakt.

14 augustus 10.00 uur, St Jozefkathedraal – Liefde                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wij zongen altijd Ubi caritas et amor Deus ibi est. Nu zingen we Ubi caritas est vera Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Wat is echte liefde? We zullen een film bekijken en daarover samen praten.

21 augustus 10.00 uur, Remonstrantse kerk – Gerechtigheid                                                                                                                                                                                                                                                        

Leven volgens de regels van het recht, dat is wat we samen hebben afgesproken. Maar niet altijd beantwoordt de regel aan het menselijk gevoel voor gerechtigheid. Deze dilemma’s zijn zo oud als de mensheid en komen we ook al in bijbelse verhalen tegen. Bijvoorbeeld in het oordeel van koning Salomo en bij de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Deze ochtend kruisen we de degens over enkele bijbelse verhalen en eigen ervaringen en leggen ze langs de meetlaat van wat we rechtvaardig vinden.

28 augustus 10.00 uur, Oud-Katholieke kerk – Hoop                                                                                                                                                          

In de bijbel komen veel teksten die hoopgevend zijn, soms ook als je het niet verwacht. Zo kennen we het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die geen hoop meer lijkt te hebben, maar dan de mantel van Jezus aanraakt. Maar ook sommige moeilijke teksten van Paulus blijken uiteindelijk hoopgevend te zijn. Met teksten en lichtbeelden gaan we in op het thema hoop in de Bijbel en in de (religieuze) kunst.

 

Kerkdiensten en vieringen

Gezamenlijke vieringen van de Kleine Oecumene

22 juli – 14.00 uur                  Ev. Broedergemeente, br. Arnold van Dam

29 juli – 10.00 uur                  Lutherse kerk, ds. Maren Overbosch en ds. Andreas Wöhle

5 augustus – 10.00 uur           Doopsgezinde kerk, ds. Geert Brüsewitz

12 augustus – 10.00 uur        Doopsgezinde kerk, ds. Jacob Kikkert

19 augustus – 10.00 uur        Lutherse kerk, ds. Maren Overbosch, met avondmaal

26 augustus – 10.30 uur        Remonstrantse kerk, ds. Lense Lijzen

2 september – 10.30 uur       Remonstrantse kerk, ds. Lense Lijzen

 

Nieuwe Kerk                           Zondag 9.30 uur

Russ. Orthodoxe kerk             Zaterdag 17.30 uur     Vesper

Zondag 10.30 uur       Heilige Liturgie

St. Jozefkathedraal                 Zaterdag 17.00 uur     Internationale Mis

Zondag 9.00 uur         Latijnse Mis

Zondag 11.00 uur       Hoogmis

St. Franciscuskerk                   Zondag 9.30 uur         Eucharistie

Oud-Katholieke kerk              Zondag 11.00 uur (29 juli, 5 en 19 augustus, 2 september)

Wijkgem. Martinikerk            Zondag 9.30 uur

Pepergasthuiskerk                  Zondag 10.30 uur

 

De Pepergasthuisgemeenschap (OVG)

De Pepergasthuiskerk kent eigen ‘Zomervieringen’. Het thema dit jaar is “Draag mijn droom als

levensteken”. Op de eerste zondag (22 juli) wordt gelezen uit de droom van Salomo (1Koningen 3:5-

15). Salomo vraagt God daar om een “cor docile” (Vulgaat) – in vertaling: Schenk uw dienaar een

opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en

kwaad. U bent van harte welkom om met ons mee te vieren.  

 

Adressen

Doopsgezinde kerk: Oude Boteringestraat 33

Evangelische Broedergemeente: Fonteinkerk, Eikenlaan 255

Evangelisch-Lutherse Kerk: Haddingestraat 23

Wijkgemeente Martinikerk: Martinikerkhof 3

Nieuwe Kerk: Nieuwe Kerkhof 1

Oud-Katholieke kerk: Witte de Withstraat 2a

Remonstrantse kerk: Coehoornsingel 14

Russisch-orthodoxe kerk: Ganzevoortsingel 2

St. Jozefkathedraal: Radesingel 4

Pepergasthuiskerk: Peperstraat 21-29

 

Collectedoel bij de gezamenlijke zomerdiensten

In de gezamenlijke vieringen van de Kleine Oecumene zal deze zomer worden gecollecteerd voor Playing for Succes Groningen

Playing for Success Groningen

is een uniek traject voor schoolgaande kinderen van 9 t/m 14 die niet zo stevig in hun schoenen staan. Tijdens het 10 weken durende project krijgen kinderen door middel van diverse succes- en wow-ervaringen een enorme boost in zelfvertrouwen en motivatie. Daardoor gaan ze met meer eigenwaarde naar school en hebben daarmee ook een beter toekomstperspectief. Er  wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en motivatie. De kinderen kunnen alleen via de scholen aangemeld worden. Ook alle christelijke scholen zijn hierbij betrokken. Zij halen het geld vooral uit aparte bijdragen en uit de opbrengst van de kinderpostzegels.

Gerelateerd