1 mei 2016

De 12+–groep leidt de kerkdienst

Geschreven door Redactie

De dienst van zondag 24 april was voorbereid door de 12+–groep en het thema voor deze dienst luidde: ik geloof in …

B

Bij binnenkomst was duidelijk dat deze dienst anders dan anders zou zijn, omdat er in plaats van rijen stoelen nu tafels met daaromheen stoelen klaar stonden. Het was een goed bezochte dienst en na de gebruikelijke welkomstwoorden door het dienstdoend kerkenraadslid kregen de jongeren het woord. Er waren geen liederen uit het liedboek dit keer, maar eigentijdse muziek van onder andere Marco Borsato. Op de inleidende woorden volgden twee lezingen (Johannes 20: 24-29 en een tekst naar Romeinen 12: 16) en een filmpje over het Vliegend Spaghettimonster dat als kerkgenootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens was er koffie met wat lekkers en ruimte voor discussie. Per tafel werden stellingen uitgereikt die gerangschikt moesten worden naar waar, niet waar of discussie/twijfel. Enkele voorbeelden waren: er is meer tussen hemel en aarde, ik geloof in reïncarnatie en ik geloof in hemel en hel. Daarna werd naar de twijfelpunten gevraagd.

Het collectedoel, het Malala Fund, werd met een filmpje over de Pakistaanse Malala toegelicht. Tot slot zongen we een prachtige Ierse zegenbede die door het 12+–ensemble werd begeleid.

C

Plaats een reactie

Gerelateerd