Kerkdienst 24 sept 2017- Vrije dienst door Mevr. D. Hempenius en Dhr. Jeroen de Jong

Remonstrantse kerk

In de vrije dienst van 24 september, die verzorgd zal worden door Dieneke Hempenius en Jeroen de Jong, zal het leven en het werk van de Spaanse Karmelietes en mystica Theresa van Avila (1515-1584) centraal staan. In 1614, nauwelijks dertig jaar na haar dood, werd zij al heilig verklaard. Behalve als mystica geniet zij bekendheid.. Lees verder

Kerkdienst 17 sept 2017- Ds. E. de Bijll Nachenius (afscheid Kerkenraadsleden)

Remonstrantse kerk

Op 17 september zal ds. E.L. (Els) de Bijll Nachenius voorgaan. Zij is remonstrants voorganger geweest in Vlaardingen. Nu is zij docent oude talen en cultuur aan het Willem de Zwijger College in Papendrecht. Daarnaast is zij freelance predikant. Zij doet vrijwilligerswerk in het gevangenispastoraat in Rotterdam. Er zal worden gecollecteerd voor het Filipijnen project.. Lees verder

Kerkdienst 10 sept 2017- Ds. L. Lijzen (Kerkproeverij, zondagsschool, Kom in de Kring)

Remonstrantse kerk

De eerste dienst na de zomerperiode staat in het teken van de Kerkproeverij. Het thema van de dienst zal zijn Geloven in beweging, met als centrale verhalen Noach (Genesis 8) en De storm op het meer (Marcus 6). Een nadere toelichting op de Kerkproeverij vindt u elders in Gemeenteleven. In de dienst zal Ellen Versélewel de Witt.. Lees verder