Zomerdienst 3 sept2017- Ds. L.J. Lijzen (Remonstrantse kerk)

Datum 3 september 2017
Tijd 10:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk

Ongelovig en dwars horen we Jezus tegen zijn mensen zeggen. Maar zouden we juist niet dwarser moeten zijn bij onze gang door het leven? In de laatste zomerdienst lezen we onder meer Matteüs 17: 14-20. Voorganger is ds. Lense Lijzen

We collecteren in de zomerdiensten voor het zomerproject van de binnenstadsoecumene.

Agenda