Zaterdagcursus 2022 – Gelijkenissen

Zaterdagcursus 2022 – Gelijkenissen
Datum 18 juni
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen

Zaterdagcursus – Gelijkenissen

Nieuwe zaterdagochtendcursus Gelijkenissen in het Nieuwe Testament, Jezus als verteller van parabels Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen ofwel parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen vaak niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven te zien dan ze gewend waren?
In deze cursus lezen we gezamenlijk een aantal gelijkenissen die in de evangeliën, de verhalen over Jezus’ leven, zijn opgetekend. We onderzoeken hoe die gelijkenissen ons nu, in deze tijd, kunnen inspireren – en misschien ook wat blijft schuren of irriteren. Dat kan ook persoonlijk zijn, en ‘tegendraads’ lezen mag!
Uiteindelijk is de vraag: wat neem jij ervan mee, of wat blijft er bij jou haken, als je goed luistert? In de cursus zal daarnaast ingegaan worden op de wijze waarop gelijkenissen in de christelijke traditie zijn gelezen, en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan. Daarbij speelt ook mee wat de relatie is met ons beeld van de ‘historische’ Jezus. De cursus maakt gebruik van het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen, dat begin september bij Skandalon is verschenen. Voor de eerste bijeenkomst is het nog niet nodig dit boek aan te schaffen, maar daarna is het wel nodig over het boek te beschikken.
Bijbelkennis is niet nodig. Nieuwsgierigheid naar de verhalen, en wat ze ons nu nog kunnen vertellen, volstaat.

Wanneer: 30 april, 14 mei, 18 juni
Tijd : 10.00 – 12.00 uur
Waar: kerkenraadskamer, Coehoornsingel 14
Cursusleider: Jan van Belle, mede-auteur van het genoemde boek.

Opgave bij het kerkelijk bureau: info@bureaurgg.nl

 

Agenda