Zaterdagcursus 2019 – 400 jaar Geloven in vrijheid

Zaterdagcursus 2019 – 400 jaar Geloven in vrijheid
Datum 19 januari
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14 Groningen
Entree
€ 5, per keer, inclusief lunch

Zaterdagcursus – 400 jaar Geloven in vrijheid

 

Het jaar 2019 wordt voor remonstranten een bijzonder jaar. Ze staan dan stil bij het 400-jarig bestaan van het kerkgenootschap en de daaraan voorafgaande verbanning. Die was de uitkomst van de beruchte Synode van Dordrecht die in november 1618 van start ging.

De nieuwe cursus op zaterdagochtend sluit hierbij aan en duikt eerst in de geschiedenis van de remonstranten. Ontstaan in een tijd van binnenlandse twisten was de Remonstrantse Broederschap aanvankelijk een noodoplossing naast de gevestigde kerk. Hun pleidooi voor vrijheid en verdraagzaamheid op basis van het christelijk evangelie, met invloeden van het humanisme en de verlichting, groeide uit tot een bescheiden maar vastberaden kerkgenootschap. Met een eigen plek op het kerkelijk erf.

De tweede ochtend staan ‘de’ remonstrantse omgang met de Bijbel en ook ‘de’ visies op Jezus en het leven met God centraal. Bij de derde bijeenkomst komen de laatste theologische ontwikkelingen en de actualiteit aan bod. Vertrekpunt is dan de geloofsbelijdenis van 2006, die velen nieuwe woorden heeft gegeven op hun zoektocht in geloof en leven. Om af te sluiten met de vraag: waarmee houden de remonstranten zich nu bezig en sluiten hun woorden en daden aan bij onze tijd?

Bent u belangstellend, een nieuwkomer of juist een oude getrouwe, op drie zaterdagochtenden

bent u van harte welkom! Aan het eind van elke bijeenkomst is er een eenvoudige lunch. Begeleider is ds. Lense Lijzen.

Data:                         19 januari, 16 februari en 16 maart

Plaats:                      Remonstrantse kerk, kerkenraadskamer, Coehoornsingel 14

Tijd:                           10.30 tot 12.30 uur

Kosten:                    € 5,- per keer (incl. lunch)

Begeleiding:          ds. Lense Lijzen

Inlichtingen en aanmelding bij Lense Lijzen of remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl

 

Agenda