Vertelvoorstelling Zit er nog rek in?

Vertelvoorstelling Zit er nog rek in?
Datum 1 april
Tijd 20:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14

Vertelvoorstelling Zit er nog rek in?

Een avond met verhalen, geschiedenis en muziek rond het thema ‘rekkelijk en precies’ in verleden, heden en toekomst. Een voorstelling van Marijke Broekhuijsen in het kader van 400 jaar remonstranten.

De ingrediënten van haar vertelvoorstelling zijn geschiedenis, vertelling en muziek. Voor ze haar teksten schreef, verdiepte zij zich goed in de bronnen en stuitte op een diesrede van Jacobus Arminius. Bij deze toespraak op de stichtingsdag van de faculteit in Leiden stelde hij dat alles ter discussie moet kunnen staan. Hij geloofde dat we moeten blijven zoeken naar dé waarheid. Marijke Broekhuijsen is actrice, cultuurpedagoog en lid van de Remonstrantse gemeente Hilversum.

Datum:           maandag 1 april 2019

Plaats:            Remonstrantse kerk, kerkzaal

Tijd:                20.00 uur

Toegang:        vrijwillige bijdrage

 

Agenda