Oecumenisch zomerprogramma: (T)huis van God

Oecumenisch zomerprogramma: (T)huis van God
Datum 11 augustus
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Martinikerk

Net als in andere jaren worden er op verschillende dinsdagochtenden weer zomerbijeenkomsten gehouden, uiteraard met in achtneming van de geldende regels van het RIVM. Omdat niet alle kerklocaties geschikt zijn is het aantal bijeenkomsten op dinsdagochtend teruggebracht van zes naar drie. De ochtenden staan net als de zomerdiensten in het thema van (T)huis van God.

dinsdag 14 juli – Nieuwe Kerk
Thema: Aan tafel!
Begeleiding: ds. Evert Jan Veldman en ds. Tirtsa Liefting

dinsdag 28 juli – St. Jozefkathedraal
Thema: nog niet bekend
Begeleiding: nog niet bekend

dinsdag 11 augustus – Martinikerk
Thema: De Martini: heilige ruimte?
Begeleiding: ds. Pieter Versloot

Tijden: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
De uitgebreide folder komt in de week van 30 juni beschikbaar.

Agenda