Kerkdienst 9 aug 2020 – zomerdienst ism kleine oecumene (online, Evangelisch-Lutherse gemeente)

Kerkdienst 9 aug 2020 –  zomerdienst ism kleine oecumene (online, Evangelisch-Lutherse gemeente)
Datum 9 augustus
Tijd 10:00 - 10:30 uur
Locatie online

Deze zondag is er een online viering van de Evangelisch-Lutherse gemeente via YouTube. Deze dienst staat in het teken van het zomerprogramma van de kleine oecumene.

De Kleine Oecumene en de binnenstadskerken hebben dit jaar (T)huis van God gekozen als hun zomerthema voor de diensten en de  ochtendbijeenkomsten. Daarmee knopen we aan bij de bekende tekst uit Johannes 14: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Maar vooral ook trekken we een lijn van de afgelopen maanden naar de dag van vandaag. Een periode zonder diensten en andere kerkelijke activiteiten. Een tijd waarin we meer dan tevoren op ons eigen huis waren aangewezen en zelf de bronnen moesten zoeken om op weg te blijven. In de zomerserie wandelen we nu door de vertrekken van ons huis, maar dan ook weer als beeld voor de grotere wereld. Met bekende en minder bekende (Bijbelse) verhalen over de verschillende kamers en wat we daar kunnen vinden maken we ook weer een beweging naar buiten, naar daar waar we nu staan.

Hieronder vindt u enkele associaties bij de verschillende kamers en plekken in en om huis die het vertrekpunt voor de zondagse diensten zullen zijn.
Eetkamer/woonkamer – de kamer waar je samenkomt, de maaltijd hebt en gesprekken voert
Zolder – de plek van herinneringen, bewaren, verleden, herleven
Tuin – plek voor meditatie, laten groeien en verzorgen, van ontvangen
Keuken – plek van voorbereiden en koken, uitvoeren van nieuwe dingen, samen bezig zijn
Studeerkamer – studie, verstilling, bezinning
Slaapkamer/binnenvertrek – plek van rust, stilte, plek van dromen en liefde
Kelder – voorraad, voor het leven dat komt

De andere diensten van de zomercyclus:
05 juli: ds. Lense Lijzen (rem)
12 juli: ds. Lense Lijzen (rem)
19 juli: ds. Maren Overbosch (evang. luth.)
26 juli: ds. Geert Brüsewitz (doopsgez.
02 aug: ds. Erik-Jan Stam (evang. broedergem.)
09 aug: ds. Maren Overbosch (evang. luth)
16 aug: ds. Geert Brüsewitz (doopsgez.)

De diensten zullen digitaal worden uitgezonden vanaf 10.00 uur, op zondag 2 augustus waarschijnlijk vanaf 14.00 uur. Via e-mail, de website en Facebook wordt u op de hoogte gehouden. Bekeken wordt of ook papieren versies verstrekt kunnen worden.

 

Agenda