Kerkdienst 11 oktober 2020 – Ds. M. Metzlar

Kerkdienst 11 oktober 2020 –  Ds. M. Metzlar
Datum 11 oktober
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Zondag 11 oktober – Even voorstellen: Matty Metzlar.

Na mijn studie theologie ben ik eerst in het hoger onderwijs beland als docent godsdienstpsychologie. Daarna ben ik de weg naar het predikantschap
ingeslagen en al jaren met veel plezier werkzaam als studentenpastor bij GSp, Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Lense Lijzen en ik zijn dus collega’s.
Het studentenwerk heb ik altijd gecombineerd met andere dingen. De afgelopen 14 jaar was ik ook gemeentepredikant in Beetsterzwaag. Daar heb ik
een mooie en inspirerende tijd gehad, helaas werd de combinatie met Groningen toch te zwaar. Vorig jaar heb ik met pijn in het hart afscheid genomen van deze gemeente in Friesland. Nu heb ik meer ruimte en tijd gekregen om de focus te leggen bij het studentenwerk in de stad en dat bevalt heel goed! Fijn dat ik op zondag 11 oktober bij u te gast mag zijn! Ik hoop u dan te ontmoeten!

In deze dienst geldt het coronaprotocol. Reserveren verplicht.

Agenda