Kerkdienst 3 dec 2017- kerkdienst – Ds. L. Lijzen (Cantorij en ledenvergadering)

Kerkdienst 3 dec 2017- kerkdienst – Ds. L. Lijzen (Cantorij en ledenvergadering)
Datum 3 december 2017
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Vanaf deze zondag gaan we op weg naar Kerstmis. Deze zondag horen we de klassieke lezing uit Matteüs 24: 37-44. De cantorij zal zingen. Voorganger is ds. Lense Lijzen. Na de dienst vindt de ledenvergadering plaats.

Er zal worden gecollecteerd voor de Florentina Foundation (http://www.florentinafoundation.org/)

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering:

Algemene vergadering

Aan de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Groningen
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering op zondag 3 december 2017 om 12.00 uur, aansluitend aan de kerkdienst.

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag AV van 26 maart 2017
4. Financiën – de verslagen zijn op te vragen bij
de penningmeester Maarten Edzes,
4.1 Financieel verslag
4.2 Begroting 2018
5. Mededelingen van de predikant
6. Rondvraag
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jelly Stapert, secretaris

 

 

Agenda