Kerkdienst 8 september 2019 – ds. I. Leng Tan

Kerkdienst 8 september 2019 – ds. I. Leng Tan
Datum 8 september
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Groningen, Coehoornsingel 14

Op 08 september zal ds. I Leng Tan voorgaan. Zij studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remon-strantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep De Grote Kerk door de week in Haarlem.

Er wordt gecollecteerd voor de diaconie.

 

Agenda